Stranke da dostave finansijske izveštaje Agenciji u roku od 30 dana

Agencija za borbu protiv korupcije na svom sajtu podsetila je političke subjekte da su prema odredbama člana 29. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, politički subjekti koji su učestvovali u izbornoj kampanji dužni da Agenciji podnesu izveštaje o troškovima izbornih kampanja, u roku od 30 dana od dana objavljivanja konačnih rezultata izbora.

Republička izborna komisija sinoć je proglasila zvanične izborne rezultate.

RIK: Konačni rezultati – SNS najviše, 131 mandat

Izvor: Agencija za borbu protiv korupcije

Leave a Reply