Rok za predaju izveštaja o troškovima kampanje 5. jun

Objavljeno: 24. 05. 2016.

Politički subjekti koji su učestvovali na parlamentarnim izborima imaju rok do 5. juna da Agenciji za borbu protiv korupcije podnesu izveštaje o troškovima izborne kampanje, dok su učesnici na pokrajinskim izborima dužni to da urade dva dana ranije, do 3. juna.

Iz Agencije navode i da rokovi za podnošenje izveštaja za lokalne izbore zavise od dana kada su konačni rezultati izbora proglašeni u različitim opštinama.

U Agenciji je Tanjugu rečeno i da politički subjekti još uvek predaju izveštaje o troškovima izborne kampanje, s obzirom na to da još nisu istekli rokovi.

Inače, u izveštajima je neophodno da budu navedeni podaci o poreklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava iz javnih i privatnih izvora.

Iz Agencije podsećaju da je za nepodnošenje izveštaja o troškovima izborne kampanje zakonom predviđena kazna za politički subjekat od 200.000 do 2.000.000 dinara, a za odgovorno lice u političkom subjektu od 50.000 do 150.000 dinara.

Kada je reč o kontroli, iz Agencije ističu da će koristiti podatke koje su prikupili posmatrači u kontroli izveštaja o troškovima izborne kampanje, zajedno sa drugim podacima dostavljenim od strane banaka, jedinica lokalne samouprave, pružalaca usluga…

”U svim slučajevima za koje se utvrdi da su tokom posmatranja izborne kampanje prikupljeni podaci koji ukazuju na povrede Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, Agencija će podneti zahteve za pokretanje prekršajnih postupaka”, navode u Agenciji.

Iz Agencije ističu i da na svom sajtu ažuriraju obaveštenja političkim subjektima u vezi sa rokovima za podnošenje izveštaja o troškovima izborne kampanje, u skladu sa dostupnim podacima, dodajući da su izveštaji koji su podneti i verifikovani javno dostupni na sajtu.

Izvor: Tanjug

Leave a Reply