Babić: Na pola puta u borbi protiv korupcije

Objavljeno: 30. 06. 2016.

Srbija je tek na pola puta u borbi protiv korupcije, ocenila je danas direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Tatjana Babić na skupu u organizaciji NVO Transparentnost Srbija.

Kaže da je u nekim oblastima postignut značajan napredak, između ostalog, da je značajno podignuta svest funkcionera koji su sada podložniji kontroli nego pre pet godina, a da se promenio i odnos predlagača zakona prema rizicima korupcije u tim aktima, budući da se obraćaju toj instituciji za davanje mišljenja.

“Postoje i dalje brojni problemi jer se iznalaze novi načini izbegavanja pravila. Korupcija je razvojna oblast i na njoj se mora stalno raditi”, rekla je Babić, ocenivši da nije dobro što se dešavalo nepoštovanje i nesprovođenje odluka agencije, ali da je reč samo o pojedinačnim slučajevima.

Rekla je da je nacrt novog zakona o agenciji završen, da će brzo ući u javnu raspravu i da će, ako bude dobio podršku, predvideti, pored ostalog, zabranu akomulacije funkcija i značajna i veća ovlašćenja agencije.

Na skupu je predstavljeno istraživanje za 2015. godinu “Sistem društvenog integriteta”.

Potpredsednik Skupštine Srbije Vladimir Marinković podsetio je da je nulta tolerancija na korupciju bila jedan od osnovnih zadataka prethodne vlade, a da se od mandatara za sastav nove vlade Aleksandra Vučića moglo čuti da će to i dalje biti tako.

Uz napomenu da je urađen veliki posao u dosadašnjoj borbi protiv korupcije, ali i da nas čeka još dosta posla, Marinković je kazao da bi bilo dobro razmisliti da se u Skupštini Srbije, pošto će se Poslovnik verovatno menjati, uvede poseban skupštinski odbor za borbu protiv korupcije.

Dodao je da će se novi saziv parlamenta boriti za jačanje ovlašćenja nezavisnih državnih organa, a da će cilj, pored ostalog biti, i da se što pre donose zakon o poreklu imovine.

Nikolas Bizel, iz delegacije EU u Srbiji, rekao je da je borba protiv korupcije veoma važna za EU, da je njen moto da mora postojati nulta tolerancija na tu pojavu, da se Srbija uspešno kretala tim putem, ali da procena transparentnosti kaže da postoje pukotine kroz koje se korupcija i dalje kreće.

“EU se oslanja na Srbiju da će naći model rešavanja problema korupcije, uz našu pomoć”, rekao je Bizel.

Transparentnost Srbija smatra da bi prioritet u borbi protiv korupcije za nove sazive parlamenta i vlade trebalo da bude povećanje transparentnosti procesa donošenja odluka, posebno na nivou izvršne vlasti, rečeno je danas na skupu te organizacije.

Predstavljajući istraživanje, programski direktor TS Nemanja Nenadić je rekao da je najbolje stanje dostignuto kod nezavisnih državnih organa, uprkos tome što su im resursi i ovlašćenja i dalje nedovoljna, a da je najgore stanje kod preduzeća u državnom vlasništvu, gde, kaže,  postoji politizacija upravljanja.

Kako kaže, u pojedinim slučajevima nije dostignuta ni polovina standarda koji su posmatrani u istraživanju.

Predsednik TS Vladimir Goati kaže da se na polju borbe protiv korupcije nije ništa novo dogodilo što bi promenilo sadržinu ranijih preporuka te organizacije.

“Naš put u borbi protiv korupcije nije bio posut ružama, percepcija indeksa korupcije se nije bitnije menjala”, rekao je Goati, dodajući da nam je potreban kritički osvrt na reforme u sektoru Poglavlja 23, jer, tvrdi, ne daju rezultate.

Direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Tatjana Babić rekla je da je Srbija tek na pola puta u borbi protiv korupcije i da je još mnogo posla preostalo.

U istraživanju TS konstantovano je i da nezavisni državni organi moraju dobiti snažniju podršku, pri čemu je jedan od prvih zadataka pred parlamentom razmatranje njihovih godišnjih izveštaja, kao i da postoji veliki jaz između kvaliteta zakonskih rešenja i njihove primene.

Navodi se i da je zabeležen određeni napredak u pojedinim oblastima, poput nezavisnosti izvršne vlasti i Agencije za borbu protiv korupcije, odgovornosti političkih partija i pravosuđa, da je Srbija usvojila najvažnije antikorupcijske propise, ali da je praksa pokazala da neki od njih moraju da se menjaju.

Izvor: Tanjug

Leave a Reply