Stranke na TV oglašavanje potrošile sedam miliona evra

Objaljeno: 12. 07. 2016.

Na izbornu kampanju ove godine potrošeno manje novca nego u 2014. i 2012. godini, rezultat je monitoringa “Transparentnosti Srbija”

Piše: Dragana Krunić

Političke stranke su u izbornoj kampanji potrošile ukupno 1,5 milijardi dinara, odnosno 12 miliona evra, pokazuje monitoring finansiranja izborne kampanje koji je radio „Transparentnost Srbija“. Od toga su stranke na TV oglašavanje ukupno potrošile 7,06 miliona evra, dok je za reklamiranje u štampi otišlo oko 1,2 miliona evra.

Na predstavljanju rezultata monitoringa programski direktor „Transparentnost Srbija“ Nemanja Nenadić kazao je da su budžetska sredstva najvažniji izvor finansiranja, i da će i nepokriveni rashodi, kojih je 16 odsto, biti plaćeni sredstvima koje stranke dobijaju za finansiranje redovnog rada.

Screen Shot 2016-07-12 at 12.37.27 PM

„U strukturi izvora 37 odsto su sredstva iz budžeta, dok su sopstvena sredstva stranaka 25 odsto. Međutim, ono što se klasifikuje kao sopstvena sredstva je najčešće novac koje su stranke imale na svojim računima za redovan rad. Znači, ponovo imamo budžet kao izvor, pa tako nije samo 37 odsto, već još i 25 odsto iz državne kase“, objašnjava Nenadić.

Krediti i zajmovi čine 19 odsto izvora finansiranja kampanje, a prema objašnjenju Nenadića, i to će biti izmireno iz budžeta jer će stranke sredstva dobijena za ulazak u parlament iskoristiti da isplate kredite.

„Kada sve ovo sračunamo, vidimo da je svega oko tri odsto novca iz nebudžetskih izvora, a to su prilozi pravnih i fizičkih lica“, rekao je Nenadić na konferenciji za novinare o praćenju izborne kampanje 2016. pod nazivom „Konačni nalazi pojedinih finansijskih aspekata finansiranja“, i regionalna konferencija – „Zloupotreba javnih resursa u svrhu predizborne kampanje”.

Kada je reč o tome na koji vid oglašavanja su partije potrošile najviše novca, svakako dominira televizijsko oglašavanje, na koje je otišlo 57 odsto novca (7,06 miliona evra). Sledi promo materijal (leci, plakati i slično) za koji je potrošeno 13 odsto sredstava, zatim 11 odsto na oglašavanje u novinama (1,2 miliona evra), a na organizaciju događaja utrošeno je svega osam odsto.

Screen Shot 2016-07-12 at 12.37.17 PM

Screen Shot 2016-07-12 at 12.37.10 PM„Problem je sa dve vrste troškova – ostali troškovi oglašavanja (2%) i ostalo (6%), jer predstavljaju prostor za manipulisanje. Ove dve vrste troškova su oni kojima se ne zna namena. I to nije zanemarljivih osam procenata. Dva su razloga zašto se to dešava, ili se troškovi pogrešno klasifikuju iz neznanja ili da bi bili nevidljivi. Drugi razlog može biti da su uputstva za klasifikaciju nejasna i da ih je potrebno precizirati. Ipak, teško je poverovati da neko može nešto što je očigledno, kao na primer video spot, da klasifikuje pod stavkom ‘ostalo’, naveo je Nenadić.

Zaključci “Transparentnosti Srbija” su da ima pozitivnih promena u odnosu na prethodnu kampanju. Tako se, na primer, potrošilo manje novca nego 2014. i 2012. godine, ali je i većina rashoda koje su političke stranke imale zaista i prijavljena. Takođe, smanjeni su i troškovi za koje se ne zna kako će se platiti, ali problem je što će to opet pasti na teret građana, odnosno biće plaćeno iz budžeta. Značajna poruka konferencije je neophodnost dopune propisa koji se tiču finansiranja stranaka i veća aktivnost državnih organa, pre svega javnog tužioca koji ni ovog puta, kako kažu iz TS, nije pokrenuo ispitivanje navodnih zloupotreba u kampanji.

Leave a Reply