Kako je Ministarstvo energetike na kupovini goriva htelo da ošteti budžet za 11,5 miliona dolara

Objavljeno: 05. 08. 2016.

Na tenderu za nabavku 63.000 litara dizela i 15.000 litara benzina komisija Ministarstva rudarstva i energetike odlučila se za ponudu firme koja je tražila 25.164.000 dolara, nakon što je prethodno diskvalifikovala firmu koja je za iste energente dostavila cenu od 13.795.200 dolara

Piše: Dragana Krunić 

Ministarstvo rudarstva i energetike na tenderu za nabavku goriva za obavezne rezerve izabralo je ponudu firme čija je cena bila za čak jedanaest i po miliona dolara veća, odnosno dvostruko skuplja od ponude firme koju su prethodno diskvalifikovali, otkriva Centar za istraživanje korupcije. Postupak je sproveden početkom godine, dok je na čelu ministarstva bio Aleksandar Antić, ali je Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki ovaj katastrofalni tender poništila jer je utvrdila da ministarstvo nije postupalo po zakonu i jednako tretiralo ponuđače.

20160805_114929

Ministarstvo rudarstva i energetike Foto: CIK

Uprava za rezerve energenata u Ministarstvu rudarstva i energetike raspisala je u februaru 2016. konkurs za javnu nabavku „Ugovor o pravima na opcijsku kupovinu derivata nafte- tiketi“. Na konkurs se se prijavila četiri ponuđača: „Sigma oil“, „Vitol Deutschland“, „Tamoza trading ltd“ i „Euronova energies s.a.“. Prilikom otvaranja prispelih ponuda komisija koja je vodila postupak javne nabavke diskvalifikovala je ponude „Sigma oil“ i „Vitol Deutschland“ zbog nekompletne dokumentacije, a za preostala dva ponuđača u prvoj fazi selekcije je utvrđeno da nisu imali nikakve nedostatke. Međutim, prilikom stručnog procenjivanja ponude „Tamoza tradinga“ i „Euronove“, ustanovljeno je da „Tamoza“ nema dokaz o posedovanju robe i da je sadržina bankarske garancije, kojom kompanija dokazuje da je sposobna da ispuni ugovorne obaveze, sporna“. Sa tim obrazloženjem komisija za tender ocenila je da “Tamoza trading” nije prihvatljiv ponuđač i posao težak više od milijardu dinara automatski je dodeljen firmi “Euronova”.

Screen Shot 2016-08-05 at 11.38.02 AM

Međutim, možda u ovoj odluci ministarstva ne bi bilo ništa toliko čudno da prostim upoređivanjem ponude dve firme nije utvrđeno da se one razlikuju za 11.368.800 dolara (?!). Naime, za potrebe Uprave za rezerve energenata trebalo je obezbediti 63.000 litara dizela i 15.000 litara benzina. Uvidom u dokumente do kojih je došao Centar za istraživanje korupcije, vidi se da su ogromne razlike u ponuđenoj ceni za dve vrste derivata. Firma “Tamoza”, koja nije pobedila na ovom konkursu, dala je znatno povoljniju cenu od “Euronove”. Ponuđena cena tiketa dizela „Tamoze“ je 7,1 dolar, dok je „Euronovina“ cena bila 13,25 dolara. Duplo nižu cenu “Tamoza” je ponudila i za tiket benzina, 8,5 dolara, a “Euronova” 14,25 dolara. To znači da bi na mesečnom nivou država “Tamozi” plaćala ukupno 574.800 dolara, dok bi za “Euronovu” taj iznos bio skoro duplo veći – 1.048.500 dolara. S obzirom na to da se radi o dvogodišnjem ugovoru, jedan ugovor državu bi koštao 13.795.200 dolara, a drugi gotovo dvostruko više, 25.164.000 dolara!

Screen Shot 2016-08-05 at 11.28.47 AM

Nezadovoljna ishodom, “Tamoza trading” se žalila i podnela zahtev za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. Između ostalog, oni su naveli da su i papiri i garancije firme „Euronova“ koja je dobila tender bili nepotpuni, odnosno „jednako neadekvatni“. Takođe, u žalbi su istakli da je i sama komisija za sprovođenje ove javne nabavke sačinjena suprotno Zakonu o javnim nabavkama (član 107, a u vezi sa članom 54. stav 7).

Republička komisija je prihvatila ovu žalbu i donela rešenje o poništenju tendera. Prema ovoj odluci, Ministarstvo energetike i rudarstva nije postavilo jasne kriterijume o konkursnoj dokumentaciji i time onemogućilo jednak položaj svih ponuđača na tenderu. Kako se navodi, takvim postupanjem je naručilac (ministarstvo) na „različit način cenio adekvatnost dostavljenih dokaza, prihvatajući neke od njih kao podobne, a druge tretirajući kao nedovoljne ili čak pogrešne“. Takođe, Republička komisija utvrdila je da je tenderska komisija formirana protivno zakonu. Kako se može videti u dokumentaciji, komisiju su činili: Miroslav Pivić, diplomirani inženjer poljoprivrede, Vladan Smiljković, inženjer elektrotehnike, Gordana Hajvazović, pravnik i Vesna Sarić, takođe pravnik. Niko od njih, kako je ustanovljeno, nema stručno obrazovanje iz oblasti u kojoj se vodi javna nabavka, a sporno je i što izveštaj o stručnoj oceni ponuda nije potpisan od strane svih članova komisije, već fali potpis Vesne Sarić (pogledaj sliku).

Screen Shot 2016-08-05 at 12.31.52 PM

Nedostaje potpis člana komisije

CIK je poslao pitanja Ministarstvu rudarstva i energetike u kojima smo tražili da nam objasne zašto je ekonomski povoljniji ponuđač odbijen, iako je ustanovljeno da je i drugi, daleko skuplji ponuđač, imao nedostatke u ponudi.

„Cena nije bila jedini kriterijum, a nedostaci su naknadno uočeni kod oba ponuđača, a ne prilikom otvaranja ponuda“, navodi se u odgovoru ministarstva. Ovo objašnjenje je u najmanju ruku nepotpuno, s obzirom na činjenicu da je nakon faze otvaranja ponuda, na koju se ministarstvo poziva u svom odgovoru, usledila faza stručne procene ponuda, u kojoj takođe nisu uočeni nedostaci u ponudi firme „Euronova“, već samo kod ponuđača koji je dao daleko povoljniju ponudu, što očigledno nije bilo od značaja ljudima iz Ministarstva energetike i rudarstva. U ovom ministarstvu nam je još rečeno da novog konkursa za javnu nabavku i dalje nema i da će novi tender biti raspisan „kada bude doneta odluka o pokretanju postupka“.

U srpskom predstavništvu kompanije “Euronova” rečeno nam je da oni nemaju ništa sa ovim tenderom i da je kao pravno lice na konkursu učestvovala direktno švajcarska firma, “Euronova” iz Ženeve, a ne ekspozitura iz Srbije, te da zbog toga ne mogu da odgovore na naša pitanja. Iz kompanije „Tamoza trading“ za CIK su samo potvrdili da su učestvovali na tenderu, ali nisu želeli detaljnije da se izjašnjavaju.

Leave a Reply