Do tržišta vrednog 100 miliona podmićivanjem prosvetnih radnika

Objavljeno: 20. 10. 2016.

Piše: Tanja Tapušković

Iz kojih udžbenika uče naši đaci ne zavisi od njihovog kvaliteta i stručnosti već od toga kakav će poklon od izdavača dobiti njihovi nastavnici. Ovako bi ukratko mogao da glasi zaključak o načinu izbora udžbenika koji je CIK detaljnije istražio.

Na tržištu udžbenika vodi se pravi rat, vredan oko 100 miliona evra. Dominiraju Nemačke izdavačke kuće „Klett “ i „Novi Logos“, a zatim „Eduka“, BIGZ i Zavod za udžbenike. Pojedine izdavačke kuće imaju ceo mehanizam korupcije. Direktorima i nastavnicima nude laptopove, seminare, procente od prodaje. Sklapaju se tajni ugovori da će škole naredne tri godine koristiti knjige određenih izdavača, koji zauzvrat, ne štede na poklonima. Jedan od najdrastičnijih primera nedozvoljenog podsticaja nastavnika da izaberu udžbenike određenog izdavača je ponuda za učešće na četvorodnevnom  stručnom seminaru u inostranstvu za neverovatnih dvadeset evra po osobi. Nažalost, nastavnici su spremni da za jedno putovanje u inostranstvo žrtvuju svoj profesionalni integritet.

Predsednica Saveza učitelja Srbije, Nataša Nikolić Gajić, kaže da su prosvetni radnici  dovedeni u takvu situaciju da će nažalost svoje mišljenje korigovati zbog tri olovke i dva blokčića. „Škola je direktno kupovala udžbenike od izdavača i provizija je direktno ostajala na računu škole. Od tih sredstava plaćale su se knjige i ekskurzije siromašnim đacima. Međutim, pre godinu dana stupio je novi Zakon koji obavezuje škole da naručuju knjige preko dobavljača, pod izgovorom da spreče korupciju“, ističe Gajić. Ona je dodala da se oštro protivi tome jer sada ta provizija ide dobavljaču, a škole su uskraćene za sigurna sredstva. Takođe, predsednica Saveza učitelja Srbije kaže da je moguće da će dobavljači dati školi određeni procenat od svoje provizije, ali da se gubi trag gde i kod koga ta sredstva završavaju.

prvi-antrfile

Izbor udžbenika se vrši na osnovu Zakona o udžbenicima. Izdavač podnosi zahtev za odobravanje rukopisa udžbenika Ministrastvu prosvete, koje prosleđuje  rukopis  Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (ZUOV) gde se daje stručna ocena kvaliteta udžbenika. Zatim, ZUOV rukopis udžbenika i stručnu ocenu kvaliteta dostavlja Nacionalnom prosvetnom savetu, koji daje predlog za odobravanje ili odbijanje rukopisa udžbenika. Konačnu odluku o odobravanju udžbenika daje ministar. Ministarstvo formira listu udžbenika od samo šest izdavača od ukupnog broja svih koji su konkurisali. Škola sa liste bira najmanje tri udžbenika za svaki predmet u svakom razredu, o čemu obaveštava Savet roditelja. Odluku o izboru udžbenika donosi nastavničko veće na obrazložen predlog stručnih veća iz oblasti predmeta. U svim odeljenjima istog razreda iste škole, za isti nastavni predmet, po pravilu se koristi isti udžbenik jednog izdavača. Odluku škola dostavlja Ministarstvu najkasnije do 20. marta te godine u kojoj se objavljuje Katalog. Odabir udžbenika se vrši na četiri godine, a ova godina je bila izborna.

Potpredsednk Foruma beogradskih gimnazija, Miodrag Sokić, smatra da korupcija postoji prilikom odabira udžbenika i da je država dozvolila da se forsiraju  pojedini  izdavači, najviše Nemački, a nastavnik  je samo najslabija karika kada je korupcija u pitanju. „U ime sindikata, nemam ništa protiv tih izdavačkih kuća, ali želim da sve to bolje funkcioniše i bez korupcije. Takođe, protivim se da nam Nemci pišu istoriju“, kaže potpredsednik Foruma beogradskih gimnazija.

Predsednica Sindikata obrazovanja Srbije, Valentina Ilić, na temu korupcije pri izboru udžbenika kaže da je izdavačka kuća „Klett“ uspela da svoje udžbenike  progura u mnoge škole jer uz njih daju i neke povlastice nastavnicima.

Ona dodaje da korupcija postoji na višem nivou. Direktori škola samo formalno predoče tri izdavača Savetu roditelja, ali se već u startu uz dobru prezentaciju lobira određena izdavačka kuća koju Savet roditelja formalno i usvaja.

„Znam primer kada je učenica na kraju drugog razreda dobila knjigu od škole kao poklon za odličan uspeh sa naslovom „Veštičarenje“. Kada su roditelji primetili neprimerene ilustracije i tekst, burno su reagovali. Nažalost, sve se završilo u tišini, bez upoznavanja javnosti,  jer je  izdavačka kuća Klett bila u pitanju“, ističe predsednica Sindikata obrazovanja Srbije.

Direktorka najzastupljenijeg izdavača na tržištu „Klett“ Gordana Knežević Orlić, na optužbe da nam Nemci „pišu istoriju“ kaže da su te izjave potpune gluposti jer je svaka  knjiga odobrena od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i da se na svakoj knjizi  vidi ko je autor.

„Stalno  nas optužuju za korupciju. Mi jesmo donirali školama interaktivne table i sve ono što je bilo potrebno za nastavu jer smo pravili digitalne udžbenike. Stručne seminare organizujemo u cilju da zajedno sa našim korisnicima idemo napred. Mnogi izdavači koje je mrzelo to da rade ili nisu želeli da troše novac nazvali su to korupcijom“, kaže direktorka izdavačke kuće „Klett“.

drugi-antrfile

Ona smatra da najnoviji Zakon, bez obzira što je ideja bila da se ukine korupcija, „ima sve elemente da dovede do sistemske korupcije“, jer zabrane kako Knežević Orlić navodi „obično dovode do stvaranja „sivog tržišta“ i još veće korupcije“. Naime, direktorka izdavačke kuće „Klett“ aludira na promenu zakona o udžbenicima iz avgusta 2015. kojom je školama zabranjeno direktno poslovanje sa izdavačima, a uvedena je obaveza posrednika u nabavci udžebenika. Time se praktično gubi trag tome ko raspolaže i na koji način novcem od provizije poslovanja, koji je nekada prema starom zakonu škola zadržavala transparentno i koristila isto tako kontrolisano za svoje i potrebe svojih đaka.

Dejan Jačinac, pomoćnik  direktora marketinga u jedinoj državnoj izdavačkoj kući na tržištu, u Zavodu za udžbenike, kaže da Zavodovih knjiga u školama nema više ni u tragovima. „Imamo eminentne autore, ali to je nedovoljno. Pored zvanične prezentacije naših udžbenika u školi, ne dajemo ništa nikome na ruke, a svi drugi daju nešto što se ne vidi i na kraju se izabere druga izdavačka kuća, a ne Zavod“, žali se Jačinac.

On kaže da je 20 odsto prosvetnih radnika korumpirano. „Tvrdim da pri izboru udžbenika najmanje se gleda proizvod, samo šta se dobija uz njega. A mi kao javno državno preduzeće ne možemo ništa da damo i mi im nismo interesantni. Obišao sam sve škole u Srbiji, možda samo deset procenata zaposlenih u školama nije korumpirano, od sitnih poklončića u vidu olovaka i blokčića, rokovnika do tableta, laptopova i seminara“, kaže Jočinac.

Korupcija može da postoji na relaciji dobavljač – škola, tvrdi Jočinac. ”Dobavljači dobiju do 30 odsto rabata od izdavača, ali njima ostane samo oko pet odsto. Razlika ide školi, ali ne na račun škole, već se najčešće ne zna gde taj novac završi”, naglašava pomoćnik  direktora marketinga Zavoda za udžbenike.

Direktor ZUOV, institucije koja daje stručnu ocenu kvaliteta udžbenika, prof. dr Zoran Avramović kaže da se na Zavod za unapređivanje obrazovanja ne vrši pritisak od strane nekih izdavačkih kuća zato što on ocenjuje kvalitet udžbenika, a ne odobrava izbor. „To je bilo moguće po starom Zakonu o udžbenicima. Novi zakon je značajno stroži u pogledu korupcije pri izboru udžbenika“, kaže Avramović.

Iako je pre godinu dana donet novi Zakon o udžbenicima sa ciljem da se spreče zloupotrebe u postupku izbora udžbenika, pokazalo se da u praksi to ipak nije slučaj. U izradi novog Zakona o udžbenicima učestvovala je i Agencija za borbu protiv korupcije koja je dala preporuku da se uvede zabrana izdavačima da daju poklone direktorima i nastavnicima, kao podsticaj da izaberu udžbenike tog izdavača. Prema rečima Tatjane Babić, direktorke Agencije za borbu protiv korupcije, pokazalo se da se ta jasna zakonska zabrana potpuno ignoriše. Pronalaze se kreativni načini da se ta odredba ne poštuje. S tim u vezi, u aprilu ove godine, formirana je Radna grupa ekspertska koja će analizirati implementaciju Zakona o udžbenicima, definisati slabe tačke i rizike korupcije pri izboru udžbenika i predložiti rešenja koja će biti primenjiva kod nas. U kasnijim fazama po potrebi u rad Radne grupe biće uključeni i policija i tužilaštvo.

U prosvetnoj inspekciji kažu  da su dobili  informaciju da su nezakoniti ugovori o dodeli tableta nastavnicima raskinuti i da je  Agencija za zaštitu konkurencije utvrdila je da je reč o više od 500 škola.

Korupcija u postupku izbora udžbenika bila je predmet i izveštaja Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj OEBS. Dobijeni izveštaji ukazuju o direktnoj korupciji nastavničkog osoblja u školama i na fakultetima. Na školskom nivou, mogle su se čuti optužbe da su nastavnici primali mito od izdavača kako bi odabrali određeni udžbenik. „Ministarstvo je upoznato sa činjenicom da se pred Komisijom za zaštitu konkurencije vode odgovarajući postupci protiv određenih izdavačkih kuća a u vezi sa izborom udžbenika“, kaže Vladimir Bojković  iz Ministarstva prosvete, odeljenje prosvetne inspekcije.

glosa

Muamer  Zukorlić, novi  predsednik  Odbora za prosvetu  kaže da će se boriti protiv korupcije pri izboru udžbenika i da bi bilo jako dragoceno ako bi dobili od raznih aktera konkretne informacije  o eventualnoj zloupotrebi.

„Uspostaviću posebnu mejl adresu kao predsednik Odbora za prosvetu  i ona će biti isključivo otvorena za sve prosvetne radnike od vrtića do univerziteta, ali i za sve ljude koji imaju dodira sa prosvetom sa namerom da na tu mejl adresu dobijem ideje i primedbe. Korupcija se delom suzbija propisima Zakona, ali mnogo više se suzbija primenom Zakona, posebno u dimenziji nadzora. Ako postavite na ključna mesta ljude koji ne ispunjavaju etički i profesionalni standard, ni stotine policajaca ne može da pomogne protiv korupcije”, kaže Zukorlić. On dodaje da je novi  Zakon imao u vidu neku vrstu otvaranja tržišne mogućnosti gde bi se kroz konkurenciju oborile cene i sprečio monopol.

Oko 850.000 učenika i milion i po roditelja već godinama očekuju da se uvede red u oblasti školstva, koje je postalo sinonim za korupciju. Pravo na donošenje odluke koji udžbenici će se koristiti ne sme biti prepušteno pojedincima  i moralna obnova škola i fakulteta mora da počne što pre.

Leave a Reply