Imovinska karta državnih sekretara

Objavljeno: 02. 02. 2017.

Piše: Dragana Krunić

Od ukupno 49 državnih sekretara koji su zaposleni u svim ministarstvima, najveći broj prijavljene imovine imaju državna sekretarka Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Damnjanović, zatim Atila Juhas iz Ministarstva poljoprivrede i Biljana Popović Ivković koja je državna sekretarka u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Damnjanović prednjači sa 15 poseda stečenih nasledstvom, i to kućom od 80 metara kvadratnih, 12 parcela zemljišta (zemljište 71.65 ari, 27.49 ari, 1 ha, 33 ari, 18m2, 14.7 ari, 2.7 ari, 11.86 ari, 39.28 ari, 9.19 ari, 5.63 ari i 6.83 ari, pašnjak 89m2, šuma 50 ari), poslovnim prostorom (94m2, 1/12 vraćena imovina po zakonu o restituciji) i stanom od 99.86 metara kvadratnih koji je jedino stekla kupovinom, ustanovio je Centar za istraživanje korupcije uparujući podatke iz imovinskih karti javnih funkcionera Agencije za borbu protiv korupcije i razgovora sa državnim sekretarima. POGLEDAJTE BAZU PODATAKA O IMOVINI DRŽAVNIH SEKRETARA.

Uvidom u imovinske karte državnih sekretara stiče se utisak da su najveći deo imovine stekli nasledstvom, ali se i po kupovini poseda ističu par državnih sekretara, kao što je Atila Juhas iz Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine koji je svu svoju imovinu, a ima 10 poseda, kupio. Interesantno je da je Ivica Tončev, iz Ministarstva spoljnih poslova (MSP), takođe, stekao imovinu upravo kupovinom, iako u imovinskoj karti do trenutka pisanja teksta nije bilo nikakvih prihoda iz javnih izvora. On poseduje tri stana (80m2, 50m2, 50m2) lokal (260m2), porodičnu kuću (700m2) i dva placa (7 ari, 5 ari). Neposredno pre pisanja teksta uvideli smo da su podaci na sajtu Agencije za borbu protiv korupcije za Tončeva su ažurirani, i tamo se navodi da prima platu kao državni sekretar (85.938,16 dinara).

Najveći broj državnih sekretara do pre nekoliko dana imalo je Ministarstvo Aleksandra Vulina, i to šest: Nenad Ivanišević, Zaim Redžepović, Dragan Popović, Negovan Stanković, Dragan Todorović i Aleksandar Jablanović. Međutim, Jabalnović je pre nekoliko dana dao ostavku na tu poziciju, tako da sada u Ministarstvu za rad, socijalna i boračka pitanja ima pet državnih sekretara.

Ministarstvo građevine, saobraćaja i infrastrukture ima pet državnih sekretara, poljoprivrede isto toliko, dok ministarstva zdravlja, prosvete i nauke, finansija i državne uprave i lokalne samouprave imaju po četiri državna sekretara. U MUP-u je zaposleno tri sekretara, a isto toliko je i u ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija. Ministarstvo rudarstva i energetike, spoljih poslova i kulture imaju po dva državna sekretara. Samo četiri ministarstva imaju po jednog državnog sekretara, i to su Ministarstva pravde, privrede, sporta i odbrane.

Prosečna plata državnog sekretara je oko 84 hiljade dinara. Najveća plata iznosi 156 hiljada, dok je najmanja plata državnog sekretara 20 hiljada dinara. Ako uzmemo u obzir ukupne prihode iz budžeta i drugih javnih izvora, vidimo da najveće zarade imaju državni sekretari u Ministarstvu finansija, i to: Nenad Mijailović (494.590 dinara), Mirjana Ćojbašić (348.306 dinara) i Andrijana Ćurčić iz istog ministarstva sa ukupnim prihodima od 272 hiljade dinara. Odmah potom nalaze se Vicko Ferenc u Ministarstvu zdravlja, sa ukupnim primanjima od 260 hiljada i Milun Trivunac sa 221 hiljade iz Ministarstva privrede.

Antrfile 4

Najveći deo imovine državnih sekretari su stekli nasledstvom, ali se i po kupovini poseda ističe par državnih sekretara, kao što je Atila Juhas iz Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine koji je svu svoju imovinu, a ima 10 poseda kupio ( četiri kuće–120m2 ½, kuća sa okućnicom 60m2, 70m2, 1.15 ha; pet njiva – 1ha 68 ari 28 m2, 5/6, 1ha 14ari 85m2, ½, 3ha 09 ari 54m2, 1ha 15ari 91m2, 4ha 74ari 7m2; i jedan plac sa kućom 16ari 53m2, ). Juhas je bio poslanik u AP Vojvodina pre stupanja na funkciju državnog skretara ( 31.07.2015). Kada je postao državni sekretar u imovinskoj karti je došlo do promene i tada je prijavo kupovinu još dve njive (1 ha 15 ari 91m2 i 4 ha, 74 ari 07m2). Potom ponovo dolazi do promene u izveštaju 13.09.2016. godine kada je uneta kupovina dve kuće sa okućnicom (70m2 i 60m2) i kuće sa okućnicom i njivom (1.5 ha).

Ivica Tončev, iz MSP, takođe je stekao imovinu upravo kupovinom. On poseduje tri stana (80m2, 50m2, 50m2) lokal (260m2), porodičnu kuću (700m2) i dva placa (7 ari, 5 ari), a zanimljivo je da u imovinskoj karti, neposredno pre objavljivanja ovog teksta, nisu navedeni nikakvi prihodi iz budžeta ili drugih javnih izvora. S druge strane,  po broju prijavljenih nepokretnosti prednjači Aleksandra Damnjanović koja je od celokupnog vlasništva kupila samo stan, dok je preostalih 14 objekata i poseda nasledila. U slučaju državne sekretarke MUP-a Biljane Popović Ivković tri od osam poseda dobila je nasledstvom (nasleđeno: kuća 234m2, 2/3, voćnjak 7.5 ari i kućni plac 7.5 ari), dok je sekretar u Ministarstvu zdravlja Vladimir Đukić sve što ima u sopstvenom vlasništvu, a to su dve kuće od po 75 i 60 metara kvadratnih, stan od 228 metara kvadratnih i njivu od 15 ari, nasledio.

Antrfile 5

Kao pomoćnik u Ministarstvu životne sredine i prostornog planiranja, 2012. godine, Aleksandra Damnjanović (trenutno u ministarstvu građevinarstva) kupila je stan od 99.86 metara kvadratnih. Potom je u junu 2014. godine, kada postaje državna sekretarka u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, dobila procesom restitucije poslovni prostor od 94 metara kvadratnih.

Predrag Peruničić (Ministarstvo omladine i sporta) je od izveštaja 2010. godine kada je imao prijavljena četiri stana (34.34m2, 46.41m2, 46.59m2, 51.81m2) u narednim izveštajima (27.01.2015, 13.01.2016, 19.09.2016. godine) imao prijavljen uvek jedan stan manje i to onaj sa najmanjom kvadraturom, da bi u poslednjem izveštaju 2016. godine ostao bez imovine.

Miodrag Poledica (Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture) od kada je stupio na mesto državnog sekretara 2012. godine imao je promene u imovinskoj karti u Agenciji za borbu protiv korupcije. Naime, u drugom izveštaju (26.01.2013.) navedeno je da je stekao stan od 106 metara kvadratnih koji je kupio na kredit.

Državna sekretarka Ministarstva rudarstva i energetika, Mirjana Filipović, po stupanju na tu poziciju, 15.05.2015. prijavila je kupovinu stana (50m2). Ona je za CIK rekla da je taj stan kupila zajedno sa bivšim suprugom.

Biljana Popović Ivković (Ministarstvo unutrašnjih poslova) je stupanjem na tu funkciju imala promenu imovine u odnosu na podatke iz prethodnog izveštaja kada je bila član Nadzornog odbora Studija B. U izveštaju je dodato da je Popović Ivković vlasnik  5/14 stana od 85 metara kvadratnih, kupljenih iz kredita.

Milosav Miličković (Ministarstvo unutrašnjih poslova) je 18.01.2016. u imovinskoj karti dodao podatak da je sopstvenim sredstvima izgradio kuću od 119m2.

Mirjana Ćojbašić (Ministarstvo finansija) kao direktorka sektora za finansijske poslove Koridora Srbije, 2013. godine, kupila je njivu sa nelegalnim objektom (16 ari i 300m2), a pre te funkcije bila je pomoćnik ministra za Nacionalni investicioni plan (2011. godine). Kao vd pomoćnik ministra finansija 2015. prijavila je njivu od 9.5 ari koju je dobila ugovorom o poklonu.

Kada je reč o dostupnosti podataka o javnim funkcionerima, u ovom slučaju državnih sekretara, CIK primećuje da se neretko dešava da trenutne funkcije ili podaci o imovini u registru Agencije za borbu protiv korupcije nisu ažurirani. Da li je reč o tome da su se pojedini funkcioneri odrekli plate državnog sekretara zarad drugih budžetskih izvora finansiranja ili se ipak radi o neažuriranim podacima Agencije, ostaje nejasno. Ipak, među onima koji u registru Agencije nemaju navedenu funkciju državnog sekretara iliti prihode na ime te pozicije su Andrijana Ćurčić ( ministarstvo finansija) kojoj piše da je na poziciji načelnika u ministarstvu finansija i Nenad Nerić, iz ministarstva odbrane kome piše da prima sredstva iz Direkcija za planiranje i izgradnju Kraljevo. Zatim Nino Brajović, iz ministarstva kulture i informisanja, koji je CIK-u kazao da je 16.01.2017. predao Agenciji nove podatke o svojoj funkciji i primanjima, ali da oni još uvek nisu ažurirali njegovu imovinsku kartu. Međutim do trenutka objavljivanja ovog teksta u Agenciji su objavili podatke za Brajovića. Za Nemanju Stevanovića, iz ministarstva spoljnih poslova, takođe ne stoji da prima platu na ime funkcije državnog sekretara. Interesantno je da ni u samom ministarstvu i njihovoj centrali, kada smo u više navrata pokušali da stupimo u kontakt sa Stevanovićem, nisu znali da je on državni sekretar u toj instituciji dok nisu proverili sa nadležnom službom.

Državni sekretari su u obavezi, kao i svi javni funkcioneri, da pored svoje imovine i prihoda, prijave i imovinu supružnika i maloletne dece Agenciji za borbu protiv korupcije. Međutim, naš izveštaj i baza podataka koju smo kreirali ostaju nepotpuni za podatke o imovini supružnika i maloletne dece, jer pristup ovim informacijama, opravdano, ne može imati niko sem Agencije. Čak i državni sekretari kada žele da pristupe svojim podacima moraju da za to podnesu poseban zahtev. Nejasno je na koji način su neke kolege iz NVO sektora u svojim istraživačkim radovima dolazili do podataka o supružnicima i rodbini. Smatramo da je ovo pitanje za Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljuba Šabića.

U sprovedenom istraživanju prihoda i imovine državnih sekretara CIK je kontaktirao svih 49 sekretara, ali je opšti utisak je da je do državnih sekretara teško doći i dobiti komentar u vezi sa njihovim prihodima i imovinom. To potvrđuje činjenica da je CIK više puta pokušao da stupi u kontakt sa svakim sekretarom ponaosob, ali je odgovore dobio svega od njih 21. Otvoreni za komunikaciju pokazali su se u Ministarstvu prosvete, poljoprivrede i zaštite životne sredine, unutrašnjih poslova i kulture i informisanja. Nasuprot njima, najnedostupniji su uglavnom bili državni sekretari u Ministarstvu za rad, socijalna i boračka pitanja, gde smo dobili samo dva odgovora od ukupno šest državnih sekretara. Jedan od njih, Dragan Todorović, u razgovoru sa našim novinarom nije bio preterano prijatan. Jednako teško je bilo doći i do sekretara u ministarstvu građevinarstva i ministarstvu zdravlja.

Leave a Reply