Oglašavanje u štampanim medijima: Za nedelju dana kandidati potrošili približno 45 miliona dinara

Objavljeno: 24. 03. 2017.

Piše: Katarina Stamatović

Ostalo je još dve nedelje do kraja predsedničke kampanje a u pretposlednjoj nedelji  kandidati su potrošili približno 45 miliona dinara na oglase u štampanim medijima, pokazuju rezultati CIK-ovog monitoringa štampe za period od 17. do 24. aprila. Najveći broj oglasa imaju kandidati Aleksandar Vučić i Vuk Jeremić, dok se pretpostavlja da će veći broj reklama biti u samom finišu kampanje. Interesantno je da se samo četiri, od 11 prijavljenih kandidata, oglašavalo u štampi u posmatranom periodu.

Kao što je bilo očekivano, i ove godine u predizbornoj kampanji nije izostalo popularno oglašavanje u štampanim medijima. Monitoring CIK-a obuhvatao je osam dnevnih listova (Kurir, Blic,Večernje novosti, Informer, Alo, Srpski telegraf, Politika i Danas). Naša redakcija je, kao i tokom parlamentarnih izbora, pokušala da utvrdi koliko je tačno novinskih oglasa zauzeo svaki predsednčki kandidat.

Pored televizijskih reklama, bilborda, internet banera i reklamih materijala omiljeni vid oglašavanja stranaka u predizbornoj kampanji su oglasni prostori u dnevnim novinama. Prema opštoj oceni i ove godine su tradicionalno mesta u štampanim medijima zauzeli oni kandidati sa većom finansijskom podrškom.

Naši podaci govore da su kandidati zakupili ukupno 187 oglasa, različitih dimenzija, u ukupnom iznosu od 44.726.350 dinara. Najviše novca od izdavanja oglasnih prostora u štampanim medijima uzeli su dnevni list Kurir u iznosu od 10.878.800 dinara, Blic 8.190.400 dinara, Srpski telegraf 6.180.000 dinara, Novosti 5.704.800 dinara, Informer 5.647.200 dinara, Alo 3.979.200 dinara i dnevni list Danas u iznosu od 365.950 dinara.

Tabela-kandidati-1

*Napominjemo da se ove cene uračunavaju pod uslovom da su platili cene za političko oglašavanjem i bez popusta.

Od 11 kandidata koji su prijavljeni Republičkoj izbornoj komisiji, svega četiri kandidata imali su oglase u posmatranom periodu, i to kandidat SNS-a Aleksandar Vučić, Vuk Jeremić – Moramo bolje, zatim Vojislav Šešelj kandidat SRS, i Milan Stamatović – Za zdravu Srbiju.

U četvrtak potrošili skoro 7 miliona za oglase

Primetili smo da je najveći broj oglasnog prostora zauzeo kandidat Aleksandar Vučić sa 137 oglasa, a po brojnosti odmah iza Vučića našao se i Vuk Jeremić sa 26 oglasa i Vojislav Šešelj sa 23 oglasa. Kandidat Milan Stamatović je, u period od osam dana, zauzeo samo jedan oglasni prostor. Najviše novca kandidati su zbirno dali za oglašavanje u četvrtak (23.03.2017.) kada su potrošili za oglase približno 7 milion dinara.

Antrfile-1

Prema našoj računici kandidat Aleksandar Vučić je za posmatrani period izdvojio daleko više novca od ostalih kandidata, i to u iznosu od 30.950.400 dinara. Za oglasni prostor u Kuriru 4.348.000 dinara, u Blicu 5.820.000 dinara, Alo 3.729.600 dinara, za dnevni list Politika 3.078.000 dinara, Informer 4.260.000 dinara, Večernje novosti 5.164.800 dinara, Srpski telegraf 4.550.000 dinara, dok se u dnevnom listu Danas nije oglašavao.

Vuk Jeremić je u periodu od osam dana u Blicu na oglašavanje izdvojio 2.370.400 dinara, zatim u dnevnom listu Alo 249.600 dinara, dok je Kuriru platio 3.632.800 dinara i Politici 484.000 dinara. Od svih kandidata jedino se Vuk Jeremić oglašavao u dnevnom listu Danas, gde je na oglašavanje izdvojio 365.950 dinara, dok se u dnevnim listovima Informer i Srpski telegraf nije oglašavao. Zbirno Jeremić je na oglašavanje u dnevnoj štampi za osam dana potrošio 7.660.750 dinara.

Šešelj se oglašava u Kuriru, Srpskom telegrafu i Informeru

Kandidat Vojislav Šešelj nešto slično Vuku Jeremiću za 23 oglasna prostora u dnevnoj štampi izdvojio je 5.915.200 dinara. On je najviše novca za oglašavanje izdvojio u dnevnom listu Kurir, i to 2.898.000 dinara, Srpskom telegrafu 1.650.000 kao i Informeru 1.387.200 dinara. Lider SRS nije zakupio oglasne prostore u dnevnim listovima Danas, Večernje Novosti, Politika, Blic i Alo.

Stamatović imao samo jedan oglas – 200.000 dinara

Predsednički kandidat Milan Stamatovi, u analiziranom periodu zauzeo je samo jedan oglas i to u dnevnom listu Blic, na ¼ strane što bi po standardnom cenovniku, uvećanom 100 odsto za političko oglašavanje iznosilo 200.000 dinara.

Računajući da će se kandidati do kraja kampanje oglašavati u istom, a verovatno i jačem intenzitetu, procena je da će potrošiti  u narednom periodu i nešto više od 45 miliona dinara. Kako većina kandidata nije želela da govori na temu finansiranja političke kampanje, za koju je CIK i sproveo anketu, nije transparentno koliki iznos su izdvojili za oglašavanje i iz kojih izvora su pojedini kandidati finansirali oglašavanje u dnevnoj štampi.

Leave a Reply