Istraživanje: Uzbunjivanje u regionu ima relativno slabu podršku gradjana

Objavljeno: 18. 04. 2017.

Uzbunjivanje u jugoistočnoj Evropi ima “preovladjujuću relativno slabu” podršku gradjana, pošto tek nešto više od polovine ispitanika iz celog regiona smatra da uzbunjivače treba podržati, pokazalo je danas objavljeno istraživanje Saveta za regionalnu saradnju (RCC).

Trećina od 7.000 ispitanika iz regiona jugoistočne Evrope je rekla da je uzbunjivanje prihvatljivo u njihovom društvu, dok jedan od šest ispitanika smatra da uzbunjivače treba kazniti za njihove radnje, navodi se u izveštaju RCC o stavovima gradjana regiona o takvom načinu otkrivanja korupcije i kriminala.

„Korupcija i neefikasnost u njenom rešavanju su i dalje razlog velike zabrinutosti društava u celoj jugoistočnoj Evropi. Medjutim, kako je ovo istraživanje i pokazalo, to se još nije prevelo u snažnu podršku javnosti uzbunjivačima”, piše u izveštaju RCC.

Kako je navedeno, uzbunjivanje se smatra jednim od najefikasnijih alata za otkrivanje i borbu protiv korupcije, a organizacije poput Saveta Evrope i Ujedinjenih nacija su izradile medjunarodne standarde u ovoj oblasti dok je većina vlada iz regiona jugoistočne Evrope donela zakone o zaštiti uzbunjivača.

“U nastojanju da se podigne svest javnosti protiv korupcije u jugoistočnoj Evropi, RCC je ispitao šta javnost u regionu misli o uzbunjivanju kao jednom od veoma efikasnih alata za otkrivanje korupcije, kriminala i drugih ozbiljnih prestupa”, piše u analizi podataka istraživanja javnog mnjenja o uzbunjivačima.

U izvještaju se po prvi put istražuje način na koji gradjani jugoistočne Evrope gledaju na uzbunjivače i praksu uzbunjivanja, a analiza je zasnovana na uporedivim podacima je rezultat istraživanja 7.000 ljudi iz sedam ekonomija jugoistočne Evrope.
Ukupan cilj dimenzije za “borbu protiv korupcije” u sklopu strategije Saveta za regionalnu saradnju “Jugoistočna Evropa 2020” je da se formulišu koordinirane regionalne mere kojima bi se nastojala smanjiti korupcija u javnoj upravi, povećati efektivnost vlasti i unaprijediti poslovno okruženje, piše u saopštenju.

Izvor: Beta

Leave a Reply