Novi troškovi i nove komplikacije u izgradnji saobraćajnice Borska – petlja “Lasta”

Objavljeno: 13. 06. 2017.

Piše: Katarina Stamatović

Agencija za restituciju na čelu sa direktorom Strahinjom Sekulićem vratila je 2014. godine, protivno Zakonu o restituciji, u posed zemljište prethodnim vlasnicima koje je već bilo upisano kao javna svojina grada Beograda i obuhvaćeno planom za izgradnju saobraćajnice od Borske ulice do petlje “Lasta”. Takva odluka Agencije za posledicu ima ogromne troškove po budžeta grada Beograda, ali i usporavanje izgradnje nekoliko saobraćajnica na teritoriji gradskih opština.

Kako CIK saznaje sada, osim što je zemljište protivzakonito vraćeno, ono je u međuvremenu i prodato turskom državljaninu Simsek Muratu. Sada će država, odnosno Grad Beograd imati dodatne komplikacije pri realizaciji plana izgradnje saobraćajnice jer je sporna parcela prodata drugom licu, a opcije za rešavanje situacije različite. Nesporno je da će Grad ovom stranom vlasniku svakako morati da plati značajan iznos bilo kao obeštećenje za prelaz saobraćajnice kroz njegovu parcelu, koji u zavisnosti od toga da li se radi o proceni Poreske uprave ili pak o neposrednoj nagodbi, može da iznosi od 1.65 miliona do 2.8 miliona dinara.

viber image

Kako smo utvrdili u katastru nepokretnosti, bivši vlasnici su kompleks zemljišta (katastarska parcela 7734/1) uključujući i deo javnog zemljišta planiranog za izgradnju saobraćajnice (katastarska parcela 7734/2), prodali Simsek Muratu. Dakle, iako je zemljište predviđeno planom za izgradnju saobraćajnice, sada već bivši vlasnici Kaćanski i Nedić, spojili su su dve parcele, uvećali kvadraturu, a time i cenu zemljišta koje su prodali izvesnom Muratu.

Troškovi koje će Grad Beograd snositi za ovu komplikaciju, nastalu nesavesni delovanjem Agencije za restituciju, zavisi će od toga da li će sa novim vlasnikom, postići neposrednu nagodbu ili će Poreska uprava proceniti obeštećenje koje će novi vlasnik prihvatiti. Ukoliko Poreska uprava procenjuje vrednost obeštećenja onda se po metru kvadratnom plaća 33 hiljade dinara, što bi pomnoženo sa 50 metara kvadratnih parcele iznosilo 1.650.000,00 dinara. Ako se ipak postigne neposredna nagodba, tada se po metru kvadratnom daje 56 hiljada dinara, što za 50 metara kvadratnih iznosi 2.800.000,00 dinara. Postoji i treća mogućnost, a to je da vlasnik Simtek Murat ne prihvati nijednu od dve opcije, ukoliko smatra da zemljište vredi više ili ga je kupio za veći iznos, i tada predmet odlazi na sud. Potencijalni sudski troškovi po Grad, u vanparničnom postupku ne mogu da se predvide jer se ne zna koliko će vanparnični postupak trajati i da li će stranke predložiti veštačenje od strane veštaka. Svemu tome treba dodati činjenjicu da je Grad zbog nerešenih imovinsko pravnih poslova na ovoj parceli odbijen za izdavanje građevinske dozvole, pa stoga izvođenje radova ne može ni da počne.

U dopisu sekretarijata za urbanizam i građevinske poslove potvrdili su našu priču. Iz sekretarijata nas obaveštavaju da parcela 7734/2 KO Voždovac, ulazi u sastav građevinske parcele “1” formirane za izgradnju saobraćajnice “Borska – petlja Lasta” – Sektori 1 i 2 sa pripadajućom infrastrukturom.

CIK je u svom tekstu “Nezakonito i nemarno postupanje Agencije za restituciju košta Beograd milione”  pisao o ovom slučaju i kako je kršenjem Zakona o restituciji vraćeno zemljište bivšim vlasnicima u naturalnom obliku, i time usporeno građenje predviđene saobraćajnice.

Kako smo tada utvrdili propuste su načinili i Agencija za restituciju, ali i institucije koje su određene da vrše kontrolu rada Agencije, kao što su Državno i Gradsko javno pravobranilaštvo i Ministarstvo finansija koji nisu reagovali kada su uočili nezakonitosti.

Neposredno pre pisanja prvog teksta o ovom slučaju u katastru nepokretnosti Voždovac u to vreme su još uvek bili upisani Kaćanski i Nedić kao vlasnici sporne parcele. Međutim, vrlo brzo nakon što je CIK objavio tekst, tokom aprila meseca ove godine, Simsek Murat postaje vidljiv u katastru nepokretnosti kao vlasnik.

Leave a Reply