Vlasnik ”Lion grupe” Vojnić Purčar umešan i u stečaj firme “Hipol”

Objavljeno: 21. 07. 2017.

Piše: Katarina Stamatović

Vlasnik “Lion grupe” Tomislav Vojnić Purčar, bez saglasnosti Vlade Republike Srbije i mimo zakonskih okvira, otkupio je potraživanje “NLB” banke koje je imala prema preduzeću “Hipol” za 3,5 miliona evra iako je vrednost potraživanja iznosila čak 23 miliona evra, kako navode naši izvori.

ANFNaime slovenački biznismen Groga Čenčić , koji je inače bio raniji vlasnik “Hipola”, ponudio je Tomislavu Vojniću Purčaru iznos od 8 miliona evra u kešu, ako preko njega opet preuzme “Hipol” iz Odžaka, kako navodi u dopisu jedan od zaposlenih u “Euro Gasu”. On navodi da je ceo posao zamišljen tako da pripreme firmu da uđe u stečaj pa da preko advokata Perića, čija je žena stečajni sudija u Somboru, Biljane Perić izdejstvuju da uđu u odbor poverilaca. Na taj način sudija Perić bi im priznala potraživanje koje je “Euro Gas” kupio od “NLB” banke, da bi tako putem reorganizacije taj novac pretvorili u kapital preduzeća, kako bi se Čenčić ponovo vratio kao vlasnik.

“Hipol” je inače nekada bio jedini proizvođač plastične mase u Jugoslaviji sa kapacitetom od 35.000 tona godišnje i zapošljavao je više od 600 radnika.

Prema rečima članova sindikalne organizacije „Hipol“ ad Odžaci, zaposleni u “Hipolu” i “Euro Gasu” ih konstantno obaveštavaju o zloupotrebama i zlostavaljanjima od strane vlasnika Tomislava Vojnića Purčara.

U dopisu u kom su nam se obratili članovi sindikata navode da su prateći celu situaciju i informacije koje su dobijali detaljnije otkrivali malverzacije kojima se bavi vlasnik ovog preduzeća. Oni navode da se na kraju ispostavilo da je baš sudija Perić zadužena za slučaj i da se na sudu ispred “Euro Gasa” pojavio izvesni savetnik, koji je bio i bivši direktor Mome Rajića zvanog „Spas“ poznatijeg u medijima kao švercer 300 tona alkoholnih pića.

„Isti savetnik je učestvovao u fiktivnim poslovima izvlačenja kapitala iz preduzeća „Slavica“, a sada je to došao da uradi sa “Hipolom” iz Odžaka, ali mi nismo spremni da gledamo mirno i dopuštamo takvim ljudima da uđu u firmu“, rekli su za CIK iz samostalnog sindikata „Hipol“ ad Odžaci.

Purčar: Sve je to laž menadžmenta Hipol-a i sadašnjeg stečajnog upravnika

“Nikada nisam upoznao Grogu Čenčića, niti sam ikada video čoveka. Sve te informacije koje ste dobii su laž menadžmenta “Hipola” i sadašnjeg stečajnog upravnika. Jedino ko izvlači novac iz tog preduzeća jeste “Energreen MTB” i to prema raznim strukturama”, rekao je Purčar ne navodeći o kakvim strukturama je reč. Tomislav Vojnić Purčar je dodao da Apelacioni sud ne bi nikada prihvatio stečaj da je sve to što su izneli istina i da on neće da ih uči šta je zakon.

Sumnjivo pristupili odboru poverilaca

Sudija Biljana Perić priznala je sva potraživanja i “Euro Gasu” i “NLB” banci iako to nije smela, jer je isto potraživanje “NLB” banka prodala “Euro Gasu”, a “Euro Gas” nije imao odluku Vlade Republike Srbije prema Zakonu o deviznom poslovanju, niti je ispunio alternativne uslove navedene u ugovoru. Osim toga priznavanje potraživanja trebao je da uradi stečajni upravnik, a ne i sudija Perić.

Prema Ugovoru o ustupanju potraživanja zaključenom u Subotici 16. jula 2015. godine između “NLB” banke i “Euro Gasa” uslovi potraživanja zahtevali su jedno od alternativnih ispunjenja bilo kog navedenog uslova i to: Dobijanje saglasnosti Vlade RS, pokretanje stečajnog postupka ili na drugi način ukoliko dodje do promene Zakona i propisa o deviznom poslovanju i privatizaciji.

Navedeni uslovi iz ugovora morali su biti ispunjeni u roku od 12 meseci od dana potpisivanja, u suprotnom se ugovor poništava.

Kako nije ispunjen nijedan od uslova jer je stečaj otvoren 29.06.2017. i to dve godine nakon potpisivanja ugovora, a pri tom da saglasnost Vlade RS nije ni zatražena, ugovor o preuzimanju potraživanja nije ni mogao da nastupi.

Nasuprot postojećim nepravilnostima, sudija Perić donela je odliku o pristupanju odboru poverilaca “Euro Gasu” i na taj način otvorila put potencijalnom izvlačenju kapitala iz preduzeća, kako su nam i ukazali članovi sindikata. Sudija Perić nije donela rešenje već zaključak o pristupanju odboru poverilaca, pa je na taj način onemogućila ostale poverioce da iskoriste pravni lek.

Veljko Vajagić: Ovo je borba za opstanak “Hipol-a”

“Iz svih pisama i dopisa koje smo dobili provejava borba za opstanak “Hipola” , a uz to i svih onih koji nas osporavaju , pa i “Euro Gas” koji je najzainteresovaniji da “Hipol” nestane sa tržišta odnosno da Vojnić dođe u posed vlasništva nad “Hipolom” ili da upravlja “Hipolom” preko odluka Privrednog suda Sombor koji je veoma poznat po tome koliko je privrednih subjekata ugasio posle uvođenja u stečaj”, rekao je predsednik Pokrajinskog odbora sindikata hemije i nemetala Veljko Vajagić. On je naveo da je cilj na zadnjem ročištu bio da odbor poverilaca ima tri člana, da dva budu “Euro Gas” i “NLB”, kako bi imali većinu na odlučivanju o sudbini “Hipola” , ali da to na glasanju nije prošlo.

CIK je već pisao o spornim odlukama subotičkih sudova i veštačkim uvođenjima stečaja u javna preduzeća na teritoriji Vojvodine:

Vlasnik “Lion Grupe” i “Euro Gasa” Purčar za utaju poreza od 169 miliona pušten da se brani sa slobode

Za pričinjenu štetu Direkciji za robne rezerve od skoro dva miliona evra zastupnik “Azotare” Mališanović dobio samo uslovnu kaznu

Leave a Reply