Majda Kršikapa novi direktor Agencije za borbu protiv korupcije

Objavljeno: 06. 09. 2017.

Sekretar Visokog saveta sudstva Majda Kršikapa izabrana je danas za direktora Agencije za borbu protiv korupcije.

Kršikapa je izabrana jednoglasno, a do sada je radila u Vrhovnom sudu Srbije, vrhovnom kasacionom sudu, kao i u Visokom savetu sudstva, navedeno je na sajtu Agencije.

Agencija nije imala direktora od decembra 2016. godine, kada je ostavku na tu funkciju podnela Tatjana Babić posle imenovanja za sudiju Ustavnog suda.

Inače, Agencija, nakon odlaska Tatjane Babić, iz dva puta nije izabrala novog direktora.

Na prvom konkursu Odbor Agencije nije izabrao direktora jer nijedan od kandidata nije dobio potrebnu većinu glasova.

Tada je na konkurs za izbor direktora Agencije bilo podneto ukupno 13 prijava, a jedna prijava je odbačena jer uz nju nisu dostavljeni dokazi o ispunjenju propisanih uslova za izbor.

Bilo je pozvano 12 kandidata, a obavljen je razgovor sa njih devetoro.

Na sednici 8. februara nakon završene rasprave glasalo se o kandidatima i nijedan nije dobio potrebnu većinu glasova, pa je odbor doneo odluku o raspisivanju novog konkursa.

Odbor ni u drugom pokušaju nije uspeo da izabere direktora jer je članovima Odbora u međuvremenu istekao mandat.

Posle izbora četiri nova člana Odbora agencije za borbu protiv korupcije u Skupštini Srbije, konstitutivna sednica tog tela održana je 23. avgusta kada je nastavljan rad na izboru direktora formiranjem tročlane Konkursne komisije koja je obavila razgovor sa svim kandidatima koji su ispunili osnovne uslove konkursa, odnosno sa njih 18, od prijavljenog 21 kandidata.

Leave a Reply