Čupić: Borba protiv korupcije nije samo radi stremljenja ka EU

Objavljeno: 14. 09. 2017.

„Istinska borba protiv korupcije nije samo pitanje koje se tiče našeg stremljenja ka Evropskoj uniji, to je pitanje koje direktno utiče na kvalitet našeg života i način na koji živimo“, zaključio je na debati „Srbija i EU: Borba protiv korupcije“ profesor Fakulteta političkih nauka Čedomir Čupić. On je istakao da u društvu koje je zahvatila korupcija, zlo koje sve urušava, u prvi plan se više ne stavljaju ni sposobnosti ni znanja, već snalažljivost, pa tada živimo u nečemu što više podseća na životinjsku, a manje na ljudsku zajednicu.

Na debati „Srbija i EU: Borba protiv korupcije“, održanoj na Pravnom fakultetu u Nišu, a u organizaciji Evropskog pokreta u Srbiji i Fakulteta političkih nauka, profesor Čupić je ocenio da korupciju nije moguće u potpunosti iskoreniti, ali da je neophodno osmisliti efikasne strategije i kulturom, vaspitanjem i obrazovanjem je smanjivati. Adekvatan zakonski okvir je, podrazumeva se, neophodan, rekao je Čupić, i ukazao na neophodnost donošenja Zakona o poreklu imovine koji bi predstavljao važan početni korak u borbi sa tom raširenom pojavom.

‚‚Korupcija može na organizovan, sistematičan i sistemski način da zahvati jedno društvo, usled čega ono postaje vladavina ucene. Njeni uzroci leže u ljudskoj pohlepi, autoritarnim vladavinama, siromaštvu i imperijalnim politikama“, kazao je on i založio se za efikasnije usvajanje antikorupcijskih zakona i doslednu primenu oštrih kazni.

Programski direktor Transparentnosti Srbija Nemanja Nenadić kazao je da je korupcija jedan od glavnih faktora koji urušavaju vrednosti koje Evropska unija promoviše. Prema njegovim rečima, nakon ulaska novih zemalja u Uniju nametnuo se problem održivosti borbe protiv korupcije, s obzirom na to da je ona iziskivala uspostavljanje jakih institucija, usvajanje zakona i ostvarivanje suštinskog napretka umesto pukog ispunjavanja uslova.

Nenadić je poručio da je važno da građani utiču na vlast da borbu protiv korupcije formuliše kao jedan od političkih prioriteta.

I profesor Dejan Milenković saglasan je sa kolegama da je pravni okvir važan, ali da je nemoguće pravno predvideti i sankcionisati sve aspekte korupcije.

“Nemoguće je pravno sankcionisati sve aspekte korupcije jer je ona stvar etike, morala i dobrih običaja. Ono što je potrebno jeste da se korupcija doživljava kao nepoželjna katergorija u društvu”, istakao je Milenković, takođe profesor na Fakultetu političkih nauka.

Debata u Nišu deo je serije događaja koje Evropski pokret u Srbiji i Fakultet političkih nauka organizuju u 17 gradova Srbije, u saradnji sa Evropskim pokretom u Srbiji – Sremska Mitrovica i Evropskim pokretom u Srbiji – Kraljevo.

Debate se održavaju u okviru projekta „Evropa za mene“ koji finansira Delegacija Evropske unije, sa idejom da se u javnosti pokrenu razgovori na teme značajne za Srbiju u procesu evropskih integracija i građanima pruže proverene i korisne informacije.

Leave a Reply