Novi detalji: “Hipol” oštećen za preko 900.000 evra

Objavljeno: 17.10.2017.

Pišu: Katarina Stamatović i Dragana Krunić 

Vlasnik preduzeća “Euro Gas” (EG) Tomislav Vojnić Purčar otkupljivanjem potraživanja preduzeća “Hipol” i ugovorima o poslovnoj saradnji oštetio je “Hipol” za više od 900.000 evra (?!), potvrđuje dokumentacija u koju je CIK imao uvid. Purčar je poslovao na način da fakturiše troškove bez adekvatne dokumentacije, ali i da na uštrb “Hipola” u nekim slučajevima i do šest stotina hiljada evra (?!)

Redakcija CIK-a je u nekoliko prethodnih tekstova pisala o slučaju “Hipol” i nesavesnom poslovanju Tomislava Vojnića Purčara, a slede podaci kojima se još jednom potvrđuje nesavesno poslovanje vlasnika “Euro Gasa”. (PROČITAJTE PRETHODNI TEKST  Vlasnik Lion grupe Vojnić Purčar umešan i u stečaj firme Hipol – DRUGI DEO ; PRVI DEO – Vlasnik Lion grupe umešan i u stečaj firme Hipol  )

 

Privredno društvo “Hipol” je sa “Euro Gasom” iz Subotice kao dobavljačem zaključilo niz ugovora o poslovnoj saradnji krajem 2015. i početkom 2016. godine. Međutim, ubrzo po Nalogu o postupanju privremenog zastupnika kapitala od 16. februara 2016, zahteva se da se van snage stave pojedini ugovori sa “Euro Gasom” zbog, kako kažu, spornih transakcija.

Fakturisano bez verodostojne dokumentacije 904.768. evra

Uvidom u dokumentaciju: ugovore, protokole, fakture, knjižna zaduženja, obračune i ostalu dokumentaciju prezentovanu od strane „Hipol“ stečaju, konstatovano je da  su tokom 2015. i 2016. godine obavljene transakcije sa „Euro Gas“ iz Subotice kao dobavljačem  u ukupnom iznosu od 2.419.241.587,06 dinara.

Od ukupno primljenih faktura od EG kao dobavljača u 2015. i 2016. za nabavku: PPF, PPB, propana, butana, propilena i zakup vagona, obaveze stečajnog dužnika prema zaključenim ugovorima i pratećom dokumentacijom su  2.304.881.258,40 dinara, dok iznos od 114.360.328,66 dinara ili 904.768,74 evra, može se osporiti kao fakturisano bez verodostojne dokumentacije.

Po osnovu  ugovora za uvoz, odnosno nabavku PPF, od strane EG izdata su knjižna zaduženja za koja ne postoji verodostojna dokumentacija za stvaranje obaveza Hipola prema EG kao dobavljaču.

Prema papirima Hipol nije mogao normalno da obavlja poslovne aktivnosti, jer je tekući račun bio neprekidno u blokadi počevši od juna 2015. Od početka  blokade tekućeg računa,  pa gotovo do kraja 2016. Hipol je najveći deo sirovina, repromaterijala, katalizatora  i rezervnih delova  nabavljao, iliti uvozio, preko Eurogasa.

Za nabavku sirovina Hipol i EG su 12. decembra 2015. zaključili ugovor čije su  odredbe počele da se primenjuju od marta sledeće godine do kraja decembra 2016. Do početka primene odredaba navedenog ugovora cene i ostali uslovi isporuke sirovina su u najvećem broju slučajeva dogovorani mejlovima, a potom je naknadno  formirana dokumentacija za prethodno dogovorene nabavke.

UKUPAN OBIM TRANSAKCIJA SA “EURO GASOM” d.o.o. Subotica KAO DOBAVLJAČEM U 2015. i 2016.

Razlika između knjižnih zaduženja: Euro Gas fakturisao 600.000 evra više Hipolu

EG uvozio je sirovinu, pa na osnovu troškova uvoza (inofaktura, transporta i drugih manipulativnih troškova) formirao “prvu “ cenu, a potom  napravio Ugovor sa Hipolom o prenosu prava na robi pod carinskim nadzorom u visini troškova koji su nastali do granice i po tom osnovu izdao fakturu Hipolu. Na osnovu Ugovora i dokumentacije koja se dostavlja carini Uprava carine vrši obračun PDV-a  troškove carinjenja direktno fakturiše Hipolu, tako da to preduzeće postaje poreski i carinski dužnik. Jedino na ovaj način je bilo moguće izvršiti nabavku potrebnih sirovina, pošto samo Hipol kao proizvodjač ima pravo direktnog uvoza ovih sirovina. Carinu i PDV plaća EG po osnovu Ugovora o preuzimanju obaveza sa Hipolom. Kao instrument obezbeđenja urednog izmirenja obaveza Hipola prema Upravi carina, EG je Upravi carina položio bankarsku garanciju. Plaćene troškove carine i PDV-a EG i Hipol zatvaraju kompenzacijom, a plaćeni PDV na uvezene sirovine  Hipol koristi  kao odbitni.

 

Istovremeno ove dve firme potpisuju Protokol za snabdevanje konkretnom sirovinom kojim definišu unapred mejlovima i usmeno dogovorenu cenu, iliti “drugu cenu”. Na osnovu ovog Protokola, EG izdaje knjižno zaduženje koje se sastoji iz dva iznosa. Prvi iznos knjižnog zaduženja se odnosi na obračunate troškove logistike nastale u Srbiji, manipulativne troškove i maržu  sa obračunatim PDV-om. Drugi iznos zaduženja se odnosi na troškove logistike nastale u inostranstvu. Na drugi iznos knjižnog zaduženja EG ne obračunava PDV u skladu sa  Zakonom o PDV-u, a suštinski  bi knjižno zaduženje trebalo da predstavlja razliku između “prve” i“druge “cene.

Zanimljivo je da upoređivanjem iznosa “prva” i “druga”cena se ne poklapaju sa obračunatim cenama prema uslovima iz zaključenih ugovora i protokola, zbog čega je nastala razlika za više faktrisan iznos na uštrb Hipola, i to od oko 600 hiljada evra. Nejasno je po kom je osnovu tačno Euro Gas izdao knjižna zaduženja za navedene iznose jer ne postoji  nikakva dokumentacija, niti je uz knjižno zaduženje priložen bilo kakav račun ili specifikacija troškova.

 

 

PROČITAJTE JOŠ:

Vlasnik “Lion grupe” i “Euro Gasa” Purčar za utaju poreza od 169 miliona, pušten da se brani sa slobode

Vlasnik ”Lion grupe” Vojnić Purčar umešan i u stečaj firme “Hipol”

Vlasnik ”Lion grupe” Vojnić Purčar umešan i u stečaj firme “Hipol”- DRUGI DEO

 

Leave a Reply