CIK odgovara BCBP-u: “Doslovno prenošenje izjava nije tendencioznost već profesionalna etika”

Objavljeno: 09.01.2018. Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) optužio je CIK da napada članove BCBP, samo zbog kritika koje smo uputili ovom udruženju za proizvoljnost i neobjektivnost u izveštavanju. CIK je u svojim tekstovima tokom prošle godine ukazivao na pristrasnost u saopštenjima ovog udruženja, koja su kasnije u javnosti od strane mnogih drugih organizacija, medija … Continue reading CIK odgovara BCBP-u: “Doslovno prenošenje izjava nije tendencioznost već profesionalna etika”