Koristeći se nepouzdanim podacima BCBP želi da menja zakone

Objavljeno: 13.01.2017.

Istraživanje Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCBP) o nespojivosti funkcija policijskih službenika otvorilo je mnoga pitanja o relevantnosti podataka, metodologiji anketiranja, a samim tim i validnosti celokupnog istraživanja. Prikazani rezultati navedenog istraživanja sprovedenog na uzorku od 796 ispitanika predstavljeni su kao stavovi policije, bez napominjanja da su to bili stavovi sindikalnih grupa koje su učestvovale u istraživanju, a ne stavovi policije u celini.

CIK je, u razgovoru sa sindikatima policije koje je BCBP naveo da su učestvovali u anketi, istražio na koji način je anketa sprovedena i da li su sindikati, odnosno njihovi članovi, zaista učestvovali u ovom istraživanju. Cilj je bio razrešiti nedoumicu o tome da li rezultati zaista predstavljaju stavove policajaca, kako tvrdi BCBP, kao i da li je reč o validnim zaljučcima na osnovu kojih oni predlažu izmene zakonske regulative u jednom od najznačajnijih ministarstava u u zemlji.

Kao što je CIK već pisao, nedavno su se pojavili komentari na istraživanje BCBP o nespojivosti funkcija policijskih službenika . Glavni argumenti u prilog nevalidnosti bili su da je uzorak bio prigodan, a ne standardizovan, što znači da nije odabran prema jasnim metodološkim pravilima, već proizvoljno, kako bi istraživačima bilo što lakše. BCBP je to i naveo u svojoj publikaciji, doduše, u jednom kratkom komentaru ispod grafikona.

Međutim, ono što ostavlja utisak proizvoljnog prikazivanja zaključaka i tendencioznosti jeste što BCBP i njegovi istraživači nigde u javnosti i medijima nisu rekli da je to prigodan uzorak i stav sindikalaca u policiji, već su dopustili da pojedini mediji pomenuto istraživanje prenesu “stavove policije”. Pritom, ne može se tvrditi čak ni da je ovaj rezultat stav članova sindikata, zbog prilično diskutabilnog načina prikupljanja podataka i njihove obrade. Anketa je bila prosleđivana da se popuni online, i teorijski je mogao da je popuni bilo ko.

U svojoj publikaciji BCBP navodi da su u anketi učestvovali Nezavisni sindikat policije (NSP), Nezavisni policijski sindikat Srbije (NPSS), Sindikat srpske policije (SSP), Policijski sindikat Srbije (PSS) i strukovno udruženje Arčibald Rajs. CIK je stupio u kontakt sa svima njima kako bi utvrdio na koji način su prosleđivali anketu svojim članovima i koliko je njihov sindikat/udruženje, na osnovu broja članova, zaista bio proporcionalno zastupljen u okviru uzorka od ukupno skoro 800 ispitanika.

Udruženje “Arčibald Rajs”: 250 članova je popunilo anketu, online anketiranje nije baš najpouzdanije

Predstavnik strukovnog udruženja policije “Arčibald Rajs” Nenad Ljubišić napomenuo je da njegovo udruženje ima približno 1.200 članova, ali da je anketu popunilo njih približno 250. On smatra da, iako je pravac istraživanja dobar, anketa ne daje adekvatne podatke, niti je metodološki dobro urađena.

“Mi smo dobili online formu putem mejla koju smo prosleđivali drugim članovima udruženja. Mislim da ovakav način anketiranja nije baš najpouzdaniji jer daje prostor da anketu popuni bilo ko, a da to ne možete da proverite ni znate”, istakao je Ljubišić.

SSP: U pojedinim podružnicama sindikata popunjavali anketu kao zajednički stav

Sa Ljubišićem je saglasan i predsednik Sindikata Srpske policije Lazar Ranitović koji smatra da anketa nije dobro orijentisana i metodološki ispravna, ali da je tematika istraživanja važna jer treba javno govoriti o ograničenjima u smislu poslova koje policajci mogu da obavljaju mimo svog posla, pored toga što im svakako treba dati opciju da pošteno zarade dodatni novac: “Naš sindikat ima približno 7.500 članova. Svima nam je anketa prosleđena ka svim našim podružnicama, odnosno sindikalnim grupama čiji mejlovi postoje na našem sajtu. To nije veliki broj, oko 138 podružnica postoji na našem sajtu, ali je obuhvaćen veliki broj ljudi jer su ti predstavnici podružnica razgovarali sa većim brojem ljudi, pa su neki zajednički stav uneli u anketu. Naši ljudi ne veruju u istraživanja, bilo čija, oni veruju nama – sindikatu, da će se boriti za njihova prava, ali dajemo šansu svima da učine nešto dobro”, rekao je Ranitović za CIK. Predsednik ovog sindikata napomenuo je da nije baš saglasan sa rešenjima BCBP-a, i da ne može sve da se svodi na obezbeđenje diskoteka kao jedinu dodatnu aktivnost koju policajci obavljaju mimo posla, što je i napomenuo u javnosti nekoliko puta.

PSS: Naši članovi aktivno učestvuju u svim istraživanjima koja se tiču njihovih prava, pa i u ovom. Nismo prava adresa za komentarisanje metodologije

Potpredsednik Policijskog sindikata Srbije Vladimir Pavićević kaže za CIK da su njihovi članovi zainteresovani i aktivni kada su u pitanju bilo kakva istraživanja koja se tiču zaštite prava i poboljšanja položaja njihovih sindikalaca. On napominje da je generalna slika takva da ljudi ne žele da ih bilo ko etiketira zbog njihovih stavova koje iznose, bilo to ministarstva ili druge organizacije, ali da su uvek raspoloženi da učestvuju u bilo kakvim istraživanjima bez obzira da li ih je pozvalo neko udruženje, nevladina organizacija ili ministarstvo.

On je kazao da su članovi njihovog sindikata pomenutu anketu popunjavali u više etapa, mahom lično, ne u online formi, iako je deo bio popunjen deljenjem na online platformama.

“Anketa treba da predstavlja samo neki pravac u kome možemo poboljšati položaje naših sindikalaca kojih ima oko 15.000, mada i policijskih službenika uopšte. Kada je reč o ovoj anketi sa BCBP-om smo imali višestruku komunikaciju, imali smo i lične intervjue i ankete koje smo radili u našim prostorijama, a imali smo i upućivanje na Beogradski centar za bezbednosnu politiku, pa su se ankete i tamo popunjavale i slično”, rekao je za CIK Pavićević.

Predstavnik ovog sindikata napomenuo je da ne želi da komentariše metodologiju niti broj popunjenih anketa jer za to nije prava adresa, ali da poštuje stavove drugih sindikata.

Nezavisni sindikat policije (NSP): BCBP rekao da smo učestvovali u istraživanju, a nisu nas ni kontaktirali, niti su naši članovi popunjavali upitnik

Predsednik Nezavisnog sindikata policije Velimir Lukić navodi da mu nije jasno kako je ta anketa od 800 ispitanika uopšte validna kada u Ministarstvu unutrašnjih poslova ima preko 42.000 zaposlenih: “Mi uopšte nismo ni dobili poziv da učestvujemo u istraživanju, tako da zaista ne znamo kako je BCBP uopšte mogao da napiše da smo mi bili učesnici nekog istraživanja. Naš sindikat ima preko 20.000 članova, nejasno je zaista kako to istraživanje može da se predstavi kao nekakav stav, ako znamo da u Ministarstvu ima preko 42.000 zaposlenih, a pritom niko iz našeg sindikata nije učestvovao”, zaključio je Lukić.

Nezavisni policijski sindikat Srbije (NPSS): Nismo učestvovali, ali čuli smo da pojedini jesu

Iz Nezavisnog policijskog sindikata Srbije koji broji oko 7.000 članova, kako je potvrdio predstavnik Miloš Jelenković, rekli su nam da ni oni nisu učestvovali u istraživanju, ali da su čuli da pojedini sindikati jesu: “Skoro svi sindikati sa kojima smo razgovarali žele da naprave promene i sarađuju sa drugim udruženjima, ali njihovi članovi nemaju poverenja u ankete, jer ne smatraju da ankete i istraživanja imaju ikakav efekat na poboljšanje njihovog položaja.

Screen shot iz publikacije “Poslovi nespojivi sa policijskom profesijom”

Svi su izrazili zainteresovanost da učestvuju u istraživanjima, ali ne i da se njihova imena koriste kao pokriće za neistinite činjenice i da tako budu deo politizacije struke.

Iako je BCBP naveo da je u istraživanju učestvovalo četiri sindikata i jedno strukovno udruženje, postavlja se pitanje zašto je BCBP (ne)namerno zaboravio da kaže da dva sindikata uopšte nisu ni učestvovala, među njima je Nezavisni sindikat policije koji ima preko 20 hiljada članova. Imajući u vidu te činjenice, anketu je, zapravo, popunilo oko 250 članova strukovnog udruženja Arčibald Rajs, 138 članova Sindikata srpske policije, a najveći broj ispitanika, preko 400, je iz Policijskog sindikata Srbije.

Analizom skorašnjih objava Beogradskog centra za bezbednosnu politiku vidljivo je da BCBP daje “konstruktivne” predloge za izmenu zakonske regulative MUP, predloge za unapređenje uslova rada policajaca, a između ostalog, zaključke izvode na osnovu svojih istraživanja poput ovog. Zabrinjavajuće je ako jedno udruženje na ovaj način, koristeći stavove površno sprovedenog istraživanja, podnosi bilo kakve predloge za izmene regulative, što je ozbiljan posao, pogotovo za jedno  važno ministarstvo, kao što je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Postavlja se pitanje da li BCBP smatra da će steći i održati kredibilitet i istraživački integritet na osnovu upitnih istraživanja, diskutabilnih metoda i izvođenju, na osnovu istih, i paušalnih zaključaka.

Napominjemo da je rok za sprovođenje ankete BCBP-a, bio kraj marta 2017. godine, a da su rezultati trebali da budu gotovi još u aprilu 2017. Međutim, ovo udruženje je rezultate istraživanja u kom je učestvovalo 796 ispitanika objavilo tek osam meseci kasnije, u decembru 2017.

PRPČITAJTE JOŠ: 

CIK odgovara BCBP-u: “Doslovno prenošenje izjava nije tendencioznost već profesionalna etika”

BCBP između tendencioznog izveštavanja i neosnovane kritike MUP-a

Leave a Reply