Nakon pisanja CIK-a sklonjena sudija Perić sa slučaja “Hipol”

Objavljeno: 09.03.2018.

Nakon što je Centar za istraživanje korupcije (CIK) pisao o sumnjivim radnjama u vezi sa preduzećem „Hipol“ u koje je umešan vlasnik „Lion grupe“ i „Eurogasa“ Tomislav Vojnić Purčar, i koji je samo u jednom navratu oštetio „Hipol“ za preko 900.000 evra, stečajni sudija na Biljana Perić smenjena je sa slučaja „Hipol“. U pomenutom slučaju Purčar je, verovatno uz saradnju, uspeo bez saglasnosti Vlade Republike Srbije i mimo zakonskih okvira, da otkupi potraživanje “NLB” banke koje je imala prema preduzeću “Hipol” za 3,5 miliona evra iako je vrednost potraživanja iznosila čak 23 miliona evra.

Kako je CIK pisao, sudija Biljana Perić priznala je sva potraživanja i “Euro Gasu” i “NLB” banci iako to nije smela, jer je isto potraživanje “NLB” banka prodala “Euro Gasu”, a “Euro Gas” nije imao odluku Vlade Republike Srbije prema Zakonu o deviznom poslovanju, niti je ispunio alternativne uslove navedene u ugovoru. Osim toga priznavanje potraživanja trebao je da uradi stečajni upravnik, a ne i sudija Perić.

Prema Ugovoru o ustupanju potraživanja zaključenom u Subotici 16. jula 2015. godine između “NLB” banke i “Euro Gasa” uslovi potraživanja zahtevali su jedno od alternativnih ispunjenja bilo kog navedenog uslova i to: Dobijanje saglasnosti Vlade RS, pokretanje stečajnog postupka ili na drugi način ukoliko dodje do promene Zakona i propisa o deviznom poslovanju i privatizaciji.

Navedeni uslovi iz ugovora morali su biti ispunjeni u roku od 12 meseci od dana potpisivanja, u suprotnom se ugovor poništava.

Kako nije ispunjen nijedan od uslova jer je stečaj otvoren 29.06.2017. i to dve godine nakon potpisivanja ugovora, a pri tom da saglasnost Vlade RS nije ni zatražena, ugovor o preuzimanju potraživanja nije ni mogao da nastupi.

Nasuprot postojećim nepravilnostima, sudija Perić donela je odliku o pristupanju odboru poverilaca “Euro Gasu” i na taj način otvorila put potencijalnom izvlačenju kapitala iz preduzeća, kako su nam i ukazali članovi sindikata. Sudija Perić nije donela rešenje već zaključak o pristupanju odboru poverilaca, pa je na taj način onemogućila ostale poverioce da iskoriste pravni lek.

PROČITAJTE TEKSTOVE KOJE JE CIK PISAO O “HIPOL”-u I UMEŠANOSTI PURČARA:

Vlasnik ”Lion grupe” Vojnić Purčar umešan i u stečaj firme “Hipol”

Vlasnik ”Lion grupe” Vojnić Purčar umešan i u stečaj firme “Hipol”- DRUGI DEO

Novi detalji: “Hipol” oštećen za preko 900.000 evra

 

Leave a Reply