Agencija: Direktor Instituta NS seme Jegor Miladinović bio u sukobu interesa

Objavljeno: 07.05.2018.

Agencija za borbu protiv korupcije u pisanom odgovoru CIK-u potvrdila je navode da je direktor Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu, Jegor Miladinović bio u sukobu interesa jer je 03.04.2013. sklopio ugovor o radu sa snahom Draganom Miladinović kojim je ona postavljena na mesto pomoćnika direktora za naučnoistraživačke poslove, kao i da o odluci da zaposli snahu nije obavestio Upravni odbor Instituta i Agenciju za borbu protiv korupcije. Zbog povrede Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije Miladinoviću je izrečena opomena, a na osnovu predstavki građana i uzbunjivača, kako kažu iz Agencije, ova institucija je postupala u tri slučaja.

Podsetimo, CIK je nedavno pisao o lošem upravljanju Institutom za ratarstvo i povrtarstvo i nepopravljivoj šteti koju je načinio Jegor Miladinović dok je bio direktor Instituta, tačnije od 2013. do 2015. godine.

U odgovoru Agencije se kaže: “Rešenjem direktora Agencije od 15.04.2015. godine utvrđeno je da je Jegor Miladinović postupio suprotno odredbama čl. 27. i 32. st. 1. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, jer je u svojstvu direktora Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu (u daljem tekstu Institut), sa snahom zaključio ugovor o radu (dana 03.04.2013. godine), na osnovu kojeg je raspoređena na poslove pomoćnika direktora za naučnoistraživačke poslove, i što o sukobu interesa koji je imao nije obavestio Upravni odbor Instituta i Agenciju. Izrečena mu je mera upozorenja, kojom je obavezan da se u ubuduće u svemu pridržava odredaba Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije. Jegor Miladinović je podneo Agenciji sedam izveštaja o imovini i prihodima, i to 06.10.2010, 11.01.2012, 28.01.2013, 08.05.2013, 27.07.2013, 15.01.2015. i 20.11.2015. godine. Agencija za borbu protiv korupcije u okviru svojih nadležnosti i ovlašćenja postupala je po predstavkama građana i uzbunjivača koje se odnose na Jegora Miladinovića, ranije direktora Instituta u tri slučaja (…)”.

PROČITAJTE JOŠ:

Poslovanje Miladinovića u Institutu NS Seme dovelo do nepovratnog pada prometa žita

Pod upravom Kobiljskog Institut NS seme trpeo milionske štete

Stečajni upravnik „Hipola“ Dejan Tomašević na čelu uigrane sheme uništavanja srpskih preduzeća

 

 

Leave a Reply