Devet meseci nakon pisanja o bioskopu Voždovac: Postupak pred Upravnim sudom stoji, a Ombudsman naložio ponavljanje procesa dodele dozvole

Objavljeno: 09.07.2018.

Piše i prirema: Dragana Krunić

Prošlog meseca u javnosti je ponovo bila aktuelna priča o bioskopu Voždovac kada je grupa studenata Fakulteta dramskih umetnosti (FDU) želela da ispred bioskopa organizuje projekciju filma, i na neki način oživi ovu ustanovu kulture. Projekcija nije održana jer je objekat (bioskop)  privatno vlasništvo, iako još uvek nije razjašnjeno ko je, zapravo, stvarni vlasnik.

Novosti, jun 2018. – Najava projekcije

Redakcija CIK pre skoro devet meseci pisala je o bioskopu Voždovac. Tada smo detaljno istražili i pojasnili celokupnu pravno-imovinsku problematiku u vezi sa zemljištem na kome se nalazi bioskop i okolnim zemljištem. U trenutku kada je objavljena priča znali smo da je firma „Korny“ dobila dozvolu da gradi komercijalne objekte na mestu gde nije moguće graditi objekte tog tipa, jer se radi o zemljištu od javnog interesa. Takođe, saznali smo da je prethodno, nekoliko puta, Sekretarijat za urbanizam istoj firmi odbio zahtev za dozvolu za gradnju, iz mnogo razoga: Nema imovinsko-pravni osnov za gradnju; Ne poseduje tehničku dokumentaciju usklađenu sa Aktom o urbanističkim uslovima za izgradnju; Pravo korišćenja zemljišta automatski prestalo 2004. Nakon toga, Ministarstvo građevinarstva naložilo je Sekretarijatu, da ipak odobri zahtev, što je Sekretarijat i učinio u novembru 2015. godine.

Danas, devet meseci nakon toga, saznali smo da se u vezi sa ovim slučajem u institucijama vode dva postupka – Jedan pred Upravnim sudom jer su se građani žalili na izdatu dozvolu (na niz nepravilnosti i propusta u procesu dodele dozvole) za izgradnju firmi „Korny“ koja želi da gradi poslovno-stambeni objekat. Kako tvrde, iz Udruženja građana Voždovca, oni se zalažu da se poštuju propisi koji kažu da se na mestu bioskopa i okolnom zemljištu može graditi samo nešto od opšteg interesa (javni trg, zelena površina, bioskop i pozorište) – što je i osnov njihove Incijative koju je potpisalo 16 hiljada građana, a potom i usvojio Grad Beograd na Skupštini u septembru 2015. i odluku objavio u Službenom glasniku.

Drugi postupak, takođe izdejstvovan od strane građana Voždovca, putem Ombudsmana, ponavljanje postupka izdavanja  dozvole za izgradnju istoj firmi od strane Sekretarijata za urbanizam, jer je izdavanje dozvole bilo u suprotnosti sa Detaljnim urbanističkim planovom, između ostalog.  Pre obraćanja Zaštitniku građana, Udruženje se obratilo Sekretarijatu, koje je izdalo rešenje, međutim Sekretarijat za urbanizam, nije ponovio postupak. Stoga je Ombudsman „ispravio“ ovaj propust.

Foto: CIK

Kao predsednik Udruženja građana Voždovca, Miroslav Petrović sa svojim sugrađanima obratio se novom gradonačelniku Beograda Zoranu Radojičiću, neposredno nakon što je stupio na funkciju. Kako kaže Petrović, prema uputstvu Ombudsmana, Državnog pravobranilaštva i Direkcije za imovinu građani Voždovca su se obratili gradonačelniku sa zahtevom da poništi nesprovodljivo rešenje o dodeli zemljišta firmi „Korny“ (dodeljeno još davne 1994.). Kako im je rečeno on ima ingerencije da to učini.

Petrović je, u razgovoru sa novinarkom CIK-a, podvukao da je to rešenje o korišćenju parcela bioskopa svojom odlukom poništio i Vrhovni sud 1997. godine, jer „prema Zakonu o eksproprijaciji ne može se izvršiti administrativni prenos prava korišćenja zemljišta u društvenoj svojini radi izgradnje između ostalog i poslovnih objekata“, piše u dokumentima u koje je CIK imao uvid.

Još je značajnije što je prema Zakonu o planiranju i izgradnji, pravo korišćenja zemljišta moralo prestati još u maju 2004. godine, jer firma nije preduzela nikakve pripremne radnje za izvođenje radova za koje joj je povereno zemljište na korišćenje. To je i sam Sekretarijat za urbanizam i izgradnju konstatovao u rešenju iz jula 2014. godine kada je odbio zahtev za izdavanje odborenja za izgradnju. U rešenju je tada pisalo:

„Iz odredbe člana 86. Stav 1 Zakona o planiranju i izgradnji proizilazi da lica kojima je do dana stupanja na snagu ovo zakona, dato na korišćenje građevinsko zemljište u državnoj svojini radi izgradnje objekta, koja nisu započela izgradnju u skladu sa zakonom, a kojima je istekao rok od tri godine od dana dodele građevinskog zemljišta, mogu u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu zakona da započnu odnosno u daljem roku od godinu dana da završe izgradnju objekta, tj. da do 13.05.2004. godine podnesu zahtev za izdavanje odobrenja za izgradnju, u suprotnom tim licima prestaje pravo korišćenja“.

Kada je CIK pre nekoliko meseci, baveći se ovom temom, pitao Ministarstvo građevinarstva  kako je moguće da je, ipak,  izdata dozvola za izgradnju firmi „Korny“ iako prema Zakonu o planiranju i izgradnji je ovoj firmi automatski prestalo pravo zemljišta, odgovora na ovo pitanje nije bilo.

Građani Voždovca celokupnu „bitku“ za bioskop i zemljište, vide kao svoj doprinos građenju pravne države i uređenog sistema. U tom procesu, koji traje već više od deset godina, obraćali su se svim institucijama i poštovali sve procedure i zakone, međutim to isto traže i od države, posebno Ministarstva građevinarstva – da jednako poštuje zakone i radi ono za šta je nadležno – da čuvaju javni interes i javno dobro.

U razgovoru sa predsednikom Udruženja građana Voždovca, Miroslavom Petrovićem podsetili smo se priče o voždovačkom bioskopu, i svim neregularnostima i problemima u vezi sa ovim mestom od interesa ne samo zajednicu kulture, već i za sve građane kako Voždovca i Beograda, tako i šire javnosti. Intervju u celosti možete pogledati na našem YouTube kanalu (LINK ISPOD)

 

PROČITAJTE JOŠ:

Voždovački bioskop trenutna situacija: Status quo – prebacivanje nadležnosti s jednih na druge

Bioskop Voždovac –mesto od javnog značaja ili uporište političkog urgiranja i ličnih interesa?

Leave a Reply