Direktorka zadruge Srbobran bez znanja kooperanata prodavala robu jeftino – dug zadruge narastao na 1.2 miliona?!

Objavljeno: 28.08.2018.

Piše: Dragana Krunić

Opšta zemljoradnička zadruga Srbobran (OZZ Srbobran) oštećena je samo prilikom jednog ugovorenog posla za više od 970 hiljada dinara u periodu od 16. septembra do 28. septembra prošle godine kada je vd direktor Marija Kujundžić, bez saglasnosti i znanja zadrugara i kooperanata, prodala firmi „Victoria Logistic“ 238 237 kilograma merkatilne soje po ceni nižoj od berzanskih, tržišnih cena po kilogramu. Kako je CIK došao do informacija, ovo je samo jedan od slučajeva prodaje robe em ispod  tržišne cene, em bez znanja i odobrenja kooperanata i zadrugara koji imaju vlasništvo nad usevima i koji posle žetve prodaju istu preko OZZ Srbobran. Ovakvim poslovanjem, šteta je velika po zadrugu i zadrugare, a i dugovi OZZ Srbobrana samo rastu – i danas ukupno iznose oko 1.2 miliona evra.

Kako navode izvori CIK-a a bliski ljudima iz zadruge, tokom 2017. godine, tačnije od  16. do 28. septembra, vršilac dužnosti direktora OZZ Srbobran Marija Kujundžić  ugovorila je i obavila posao prodaje 238 237 kilograma merkantilne soje, unapred, takozvano „na zeleno“, i to po ceni od 40,91 dinara što je niže od tržišne cene od 45 dinara, po kojoj se u maju i junu trgovalo sa merkatilnom sojom roda 2017. na Produktnoj berzi u Novom Sadu. Prodaja „na zeleno“ je takav tip prodaje roda koji se ugovori već u junu/julu i avansno proda, a kako se, u ovom slučaju soja, požanje krajem avgusta do kraja septembra, onda se isporuka vrši na jesen.

Vd direktor Kujundžić prodala avansno robu bez saglasnosti vlasnika useva i prekrišila Zakon o zadrugama

Mimo toga, Kujundžić je posao sa Victoria Logistic d.o.o. ugovorila i obavila bez obaveštavanja i odobrenja zadrugara i kooperanata, čija je to zapravo roba, i time direktno prekršilai Zakon o zadrugama u delu koji se odnosi na podnošenje obaveštenja o poslovanju, i savesnom i poštenom obavljanju funkcije u interesu svih članova (čl 46, stav 1). Prema istom zakonu kao direktor odgovornaje za štetu koju prozrokuje zadruzi (čl 50, stav 2).Drugim rečima, ovim i sličnim delovanjem Kujundžić se može teretiti za zloupotrebu položaja odgovornog lica. Konkretnim poslom sa “Victoria logistic” Marija Kujundžić je dirketno oštetila zadrugu i zadrugare za tačno 974.389,33 dinara, odnosno omogućila protivpravnu korist firmi “Victoria Logistic d.o.o.” u istom iznosu.

Radi se, dakle, o tome da je vršilac dužnosti direktora bez obaveštavanja i saglasnosti onih čija je roba skladištena u silosima Opšte zemljoradničke zadruge Srbobran, prodala tu robu – nešto što ne pripada njoj da odlučuje samostalno o tome.

Inače, Kujundžić je preko 20 godina zaposlena u zadruzi, već duže vremena je bila vršilac dužnosti direktora, a sada se nalazi pred penzijom.

Dug prema „Uljarica Bačka“ oko 25 miliona dinara – prodavali Uljaricama robu po 37 dinara, pa istu kupovali od Uljarica za 52 dinara po kg

Ovo nije prvi i niti jedini put da je vd direktorka ugovarala prodaju soje po ceni nižoj nego što je berzanska cena, ali je i u samoj zadruzi Srbobran to godinama bio „sistem rada“, tvrdi naš izvor.

Tako je sa preduzećem koje se bavi trgovinom i skladištenjem poljoprivrednih proizvoda, „Uljarica Bačka“, sa kojim OZZ Srbobran već duži niz godina ima strateško partnerstvo.

Naime, sadašnji dug Srbobrana prema Uljarici, dostiže čak 25 miliona dinara.

Kako se došlo do tog duga? Prvo, tako što je onaj ko odlučuje i ko je sklapao ugovore sa Uljaricom pravio ugovore tako da ukoliko se roba ne razduži do određenog datuma, a to bude nekoliko dana razlike, dug raste i to 30 odsto. A drugo, i prodaja robe je uvek bila ispod tržišne berzanske cene. Pa, na primer, zadruga proda Uljaricama kilogram robe po ceni od 37 dinara, a onda ISTU robu kupi od Uljarica za 52 dinara po kilogramu. I tako su dugovi narasli“, objašnjava sagovornik CIK-a.

On dodaje da je loše upravljanje zadrugom, tokom godina, dovelo sada do ukupnog duga prema raznim stranama, kooperantima i slično, od 1.2 miliona evra.

Takođe, OZZ Srbobran u svom vlasništvu ima silose ukupnih kapaciteta od deset hiljada tona. Cena mesečnog lagera, čuvanja je od 500 do 600 hiljada dinara, ali lager se kooperantima ne naplaćuje. Uljarici Bačka ova zadruga daje silose za cenu od 1.750 evra mesečno, odnosno nešto oko 200 hiljada dinara, što je skoro tri puta manje od regularne cene. Kako procenjuju CIK-ovi sagovornici, da je OZZ Srbobran iskoristila te silose i dala ih u punoj ceni, zaradili bi mesečno barem milion dinara.

Kujundžić u 2017. prodajom „na zeleno“ stvorila jos 750 hiljada dinara gubitka 

Sistem prodaje robe avansno i po niskoj ceni doveo je do toga da se u nekoliko navrata kreira šteta po OZZ Srbobran. Tokom 2017. vd direktora Marija Kujundžić je sklopila još jedan ugovor tog tipa – ona je preduzeću Pantelić d.o.o. iz Kraljeva u junu 2017. prodala 200 hiljada kilograma merkantilne soje tadašnjeg roda, takođe, avansno, i po ceni od 39 dinara po kilogramu dok se na tržištu tada trgovalo po ceni od 42,50 dinara. Interesantno je da je i ova prodaja učinjena bez odobrenja i informisanja kooperanata i zadrugara koji su imali zasađenju merkantilnu soju i bili vlasnici tih useva, a koje nakon žetve predaju i prodaju preko OZZ Srbobran. Kada se sve sabere, prodajom po nižoj ceni zadruga i zadrugara, kooperantni izgubili su 750 hiljada dinara konkretno ovim poslom.

Od dobro obaveštenih izvora CIK je dobio informaciju da je prodaja ovih 200 hiljada kilograma izvršena kroz dve avansne fakture. Jedna je avansna faktura 08-2017, kada je prodato 100 hiljada kilograma, po ukupnoj ceni od 3.900.000,00 dinara, što uz iznos PDV-a je 4.290.000 dinara. Plaćanje na račun OZZ Srbobran izvršeno je 08.06.2017.  Druga faktura 09-2017, takođe na 100 hiljada kilograma, i iznosu od 3.9 miliona dinara (iliti 4.29 miliona sa uračunatim PDV-om). Na konačnom računu ispostavljenom u oktobru 2017. potvrđeno je da je ovaj račun plaćen avansno, i da ukupan iznos je 7.800.000,00 dinara.

Leave a Reply