Od 7000 predmeta pred Posebnim odeljenjima za suzbijanje korupcije samo 11 pravosnažno okončanih

Objavljeno: 06.09.2018. Piše: Katarina Stamatović Od prvog marta 2018. godine od kada su u okviru Višeg javnog tužilaštva, primenom Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije, formirana posebna odeljenja za suzbijanje korupcije u Beogradu, Nišu i Novom Sadu do avgusta ove godine primljeno je 7.749 predmeta u rad. Za … Continue reading Od 7000 predmeta pred Posebnim odeljenjima za suzbijanje korupcije samo 11 pravosnažno okončanih