Epizoda 2: Jeremić potpisao ugovore sa “Energoprojektom” i oštetio državu za oko 5.2 miliona

Objavljeno: 17.09.2018.

U današnjem nastavku o aferama i upitnim poslovima i odluka nekadašnjeg ministra spoljnih poslova Vuka Jeremića objavljujemo priču o spornim ugovorima sa „Energoprojektom“ iz 2012. godine kojima je pri proceni vrednosti zemljišta i zgrada ambasada u Ambudži (Nigerija) i Kampali (Uganda) vrednost istih  potcenjena, a država samim tim oštećena za 5.2 miliona evra.

Ugovorom koji je 30. maja 2012. godine tadašnji šef diplomatije Vuk Jeremić potpisao sa kompanijom „Energoprojekt Holding“ a.d, država Srbija je oštećena čak za 5.2 miliona evra.

U tom ugovoru sa „Energoprojektom“ kao osnov za procenu vrednosti zemljišta ambasade u Abudži (Nigerija) i zemljištu i zgrade u Kampali (Uganda) uzeta je njihova prinudna umesto tržišne vrednosti čime je njihova cena umanjena za više od pola miliona evra.

Izvor: Alo – projekat ambasade Srbije u Nigeriji

Grupa za internu reviziju Ministarstva spoljnih poslova (MSP) je 2013.  Utvrdila da je Jeremić svojim potpisom omogućio „Energoprojektu“ da, pod maskom posla izgradnje srpske ambasade u Abudži, glavnom gradu Nigerije, po nerealno niskim cenama protivpravno prisvoji višemilionsku imovinu Republike Srbije.

Pored toga, dve zemljišne parcele i dva objekta u Limi (Peru), takođe  su procenjenje na nižu vrednost nego što je ona zaista. Zapravo, procenjena je samo vrednost zemljišta, dok zgrade i objekti na posedu nisu ušle u procenu. U ugovoru je potom prikazana vrednost kao zbirna, i procenjena je na 356 hiljada evra.

Naknadnom procenom vrednosti pomenutog zemljišta iz 2015. godine utvrđeno je da je njegova realna vrednost bila 2.5 puta viša od one prikazane u ugovor, što je štetu nanetu državi uvećalo za dodatnih 4.3 miliona evra, čime je ukupna štetu po državu u ovom poslu dostigla 5.2 miliona evra.

Slučaj ambasade u Abudži

Pod idejom i maskom izgradnje  srpske ambasade u glavnom gradu Nigerije, Abudži, Jeremić je kao ministar spoljnih poslova potpisao štetan ugovor sa „Energoprojektom“, čije je državi Srbiji nanet višemilionski gubitak.  U ime Srbije ugovor je potpisao ministar Vuk Jeremić, a u ime kompanija „Energoprojekt Holding“ i „Energoprojekt Visokogradnja“ direktori Vladimir Milovanović i Dejan Jovićević.

Prva strana ugovora o prenosu prava na nepokretnostima, uz naknadu, radi izgradnje između Republike Srbije i “Energoprojekt Holding” a.d. i “Energoprojekt Visokogradnja” a.d. (Izvor: Antidot)

Ugovorom je bilo predviđeno da cena izgradnje ambasade Srbije u Abudži i zaostali dug države prema „Energoprojektu“ za kupljenu zgradu konzulata u Herceg Novom budu namireni tako što bi u vlasništvo te građevinske kompanije bile prenete četiri građevinske parcele u inostranstvu sa pratećim objektima. Na ime ukupnog duga koji je u ugovoru procenjen na 3.549.249 evra, država se obavezala da „Energoprojektu“ preda svoja prava na sledećim nepokretnostima:

  • Pravo korišćenja na delu (40 odsto) građevinske parcele u Abudži koje je nigerijska vlada dodelila Srbiji za izgradnju ambasade u vrednosti od 206.712 evra;
  • Pravo dugoročnog zakupa na zemljištu i pravo vlasništva na objektu u Kampali (Uganda) čija je vrednost bila procenjena na 672.307 evra;
  • Pravo svojine na dve parcele u Limi (Peru), ukupne površine 24,17 ara zajedno sa dva rezidencijalna objekta izgrađena na tim parcelama ukupne površine 1.540 kvadrata. Ukupna vrednost parcela i objekata u Limi u ugovoru je procenjena na 2.670.230 evra

Internom kontrolom, koju je obavila Grupa za internu reviziju u Ministarstvu spoljnih poslova 2013. godine, utvrđeni su razni propusti i nezakonite odluke u ovom poslu koji je potpisao tadašnji šef diplomatije Jeremić. Revizori su utvrdili da je vrednost svih poseda koji su dati „Energoprojektu“ u ugovorima namerno potcenjena, i Vladi, kao i Ministarstvu je predloženo da se pokrene postupak za poništenje istih ili da se izmene delovi ovog ugovora.

Prema nalazima kontrole, vrednost dela parcele u Abudži koja je predata „Energoprojektu“  je bila umanjena za 30% vrednosti (90.000 evra). To je urađeno tako što je u ugovor uneta njena prinudna vrednost koja čini svega 70% tržišne vrednosti pomenute parcele. Po istom obrascu u ugovoru je umanjena i vrednost parcele u Kampali za 39%, čime je država oštećena za dodatnih 423.000 evra.

U Limi zgrada ambasade i rezidencija očigledno nisu vredele baš ništa

Prilikom procena vrednosti imovine u Limi, procenitelji su izračunali samo cenu  građevinskog zemljišta bez vrednosti zgrada ambasade i rezidencije koje se nalaze na parcelama, a sve to „aminovano“ potpisom Jeremića u ugovoru. Vrednost praznog zemljišta kasnije je u ugovoru prikazana kao ukupna vrednost zemljišta zajedno sa zgradama zbog čega je Srbija oštećena za vrednost pomenutih zgrada u iznosu od 356.000 evra.

Svojim potpisom Vuk je odobrio i da vrednost poseda u Kampali i Limi bude umanjena za dodatnih pet odsto na ime provizije „Energoprojektu“ čime je državnu imovinu nezakonito umanjio za dodatnih 175.000 evra.

Ministarstvo je novu procenu veštaka pribavilo 27.08.2015. godine. Tom procenom o stvarnoj vrednosti parcela i objekata u Limi obelodanjeno je da je stvarna, tržišna vrednost iznosila oko 8.8 miliona dolara, što je dva i po puta više u odnosu na vrednost koja je upisana u ugovor sa „Energoprojektom“ (3,6 miliona dolara). Prema tim nalazima, država je samo na pogrešnoj proceni vrednosti zemljišta u Limi oštećena za čak 5.200.000 dolara.

Potpisnici ugovora: Vuk Jeremić (Republika Srbija), Vladimir Milovanović (Energoprojekt Holding) i Dejan Jovićević (Energoprojekt Visokogardnja)

Nadležni u MSP su tokom 2015. godine inicirali čitav niz neuspešnih sastanaka sa predstavnicima „Energoprojekta“ kako bi postigli neki dogovor i otklonili nedostatke u ugovoru. Zbog izostanka dogovora MSP je odbilo da preuzme zgradu ambasade u Abudži zbog čega je, za smeštaj osoblja tamošnje diplomatsko-konzularne misije, bilo primorano da za godinu dana (do 30. septembra 2016), produži postojeći ugovor o zakupu Ambasade i rezidencije u glavnom gradu Nigerije što je državu koštalo dodatnih 106.000 evra. Rešenje još uvek nije pronađeno.

Povezanost potpisnika ugovora Vuka Jeremića i direktora “Energoprojekta” Milovanovića

Vuk Jeremić i direktor Energoprojekta Vladimir Milovanović, koji se pojavljuju kao potpisnici štetnog ugovora po državu Srbiju, bili su u istom periodu članovi rukovodstva Teniskog saveza Srbije. Šest i po meseci pre zaključenja spornog Ugovora o prenosu nepokretnosti njih dvojica su 24. novembra 2011. godine bili izabrani na mesto predsednika (Jeremić), odnosno člana Upravnog odbora Teniskog saveza Srbije (Milovanović).

CIK će i narednih dana, u posebnim nastavcima, objavljivati malverzacije bivšeg šefa diplomatije Vuka Jeremića. A sve što smo do sada objavili možete pronaći na sajtu cik.co.rs, odnosno na linkovima u nastavku.

Šta se krije iza Jeremićeve želje da opet dođe na vlast?

Epizoda 5: Rodbinske veze i politika – rođaci Jeremića uključeni u sporne poslove sa državom?!

Epizoda 4: Nijedan ministar nije potrošio 3.7 miliona evra na putovanja kao Jeremić

Epizoda 3: Neuspešna saradnja sa američkim konsultantskim kućama koštala nas preko 2.3 miliona dolara

Leave a Reply