Za sedam meseci 142 presude za korupciju, od toga 56 zatvorskih kazni

Objavljeno: 26.09.2018.

Od stupanja na snagu novog zakona o borbi protiv organizovanog kriminala 1. marta ove godine, za privih sedam meseci, Posebna odeljenja tužilaštava podnela su optužnice protiv 275 okrivljenih, a sudovi izrekli osuđujuće presude protiv 142 osobe, od kojih je njih 56 je osuđeno na kaznu zatvora, izjavila je ministarka pravde Nela Kuburović.

Nela Kuburović je istakla i da su tužilaštva gonila različita krivična dela, uključujući i nova, koja se u pravnom sistemu prvi put pojavljuju u izmenama Krivičnog zakonika iz 2016. godine, od kojih dominiraju krivična dela davanje mita, zloupotreba službenog položaja i pronevera u obavljanju privrednih delatnosti.

To govori da je naše pravosuđe itekako sposobno da sprovede jednu veliku i zahtevnu reformu”, rekla je Kuburović na otvaranju konferencije “Primena Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizvanog kriminala, terorizma i korupcije”.

Ipak, ministarka je iznela i primedbu da u tim predmetima nismo došli do ozbiljnih rezultata u oduzimanju imovine stečene krivicnim delom.

“Nismo zadovoljni brojem predmeta u kojima se imovina oduzima, ni količinom oduzete imovine. To treba da bude tema za razmišljanje i buduće aktivnosti policije, tužilaštva i sudova”, rekla je Kuburović.

Ona je podsetila da je novi zakon, koji se primenjuje od marta ove godine, usvojen u novembru 2016. godine, a istog dana su usvojene i obimne izmene Krivičnog zakona, čime su , kaže, rešena neka pitanja koja su dugo bila problem, u zakonu i praksi.

Ostavljen je dug period, do marta ove godine, za početak primene, kako bi se svi državni organi, policija, tužilaštva, sudovi, ali i drugi – Poreska uprava, Poreska policija, Carina, Agencija za borbu proitiv korupcije, upoznali sa novim načinom rada.

Navela je da je održan veliki broj treninga za sudije i tužuice, da su jačani kadrovski kapaciteti posebnih odeljenja u četiri suda i tužilaštva, a povećan je broj administrativnih radnika za skoro 70 zaposlenih.

U tom smislu, navela je da posebno odeljenje Tužilaštvo za organziovani kriminal prvi put ima zaposlene finansijske forenzičare, kao državne službenike.

PrintScreen RTS

Ukazala je da je Tužilaštvo za organizovani kriminal sada nadležno za veći broj kriv dela, što daje veću mogućnost formiranja ozbiljnih strategija za progon te vrste kriminala.

“Počela su sa radom četiri posebna odeljenja, u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Kraljevu, u kojima se isključivo progone učinioci krivičnih dela sa koruptivnim elementom. Njihov rad odlikuje koncentrisana nadležnost, nema tzv. cepanja nadležnosti  po imovinskom cenzusu ili neko drugom kriterijumu”, rekla je Kuburović.

Kako je rekla, dostignuta je potpuna specijalizacija za organizovani kriminal i antikorupciju na teritoriji Srbije, u policiji, javnim tužilaštvima i sudovima, a policija i tužilaštva sada imaju mogućnost sa koriste kao alat službenike za vezu – u svim državnim organima koje mogu da imaju relevantne informacije za antikoruptivne slučajeve određeni su službenici za vezu.

Navela je i da je vlada 2015. godine usvojila Strategiju istraga finansijskog kriminala, a Ministarstvo pravde u leto te godine započelo izradu novog zakona o organizovanom kriminalu, kao uslov primene te strategije.

“Kada je prvi nacrt objavljen, u jesen 2015. godine, mnogi su se javili da ospore sadržinu ovakvog pristupa kao preambicioznu i nerelano sprovodivu. Ministarstvo i Vlada su uprkos svim preprekama i pokušajima raznih interesnih grupa da spreče donošenje i primenu ovakvog zakona o organizovanom kriminalu i korupciji i izmenjenog Krivičnog zakonika, ove zakone usvojili i od 1. marta ove godine počela je njihova primena”, rekla je Kuburović.

Fabrici: Konfiskovati imovinu stečenu korupcijom

Šef delegacije EU u Srbiji Sem Fabrici ocenio je da Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, koji je stupio na snagu 1. marta, ide u dobrom pravcu i dodao da je sada potrebno staviti fokus na to kako da se ostvare rezultati.

Izvor: EU Delegacija u Srbiji

“Sada kada smo postavili zakonski okvir moramo da vidimo kako ćemo doći do rezultata. Potrebni su nam konkretni, vidljivi rezultati”, rekao je Fabrici u Palati “Srbija” na prvom okruglom stolu posvećenom uspostavljanju režima povodom tog novog Zakona.

Fabrici je ocenio da je potrebno da se vide rezultati konfiskacije imovine stečene korupcijom i pranjem novca što bi pokazalo da ne postoji nekažnjivost.

“Korupcija je kancer svakog društva, i borba protiv tog zla nije važna samo zbog evropskog puta Srbije i ekonomskog razvoja već i zbog građanja i njihovog osećaja pravde i poverenja u rad vlade”, rekao je Fabrici.

Šef delegacije EU je podsetio na izveštaje koje su uradili GREKO ali i EU koji ukazuju na nedostatke u radu na polju suzbijanja korupcije i pranja novca u Srbiji.

“Želimo veći broj presuda”, poručio je Fabrici i dodao da optužnice moraju da dovedu do kazni i da javnost to prepozna.

“Kod neobjašnjivog bogatstva morate oduzeti imovinu”, rekao je Fabrici. Prema njegovim rečima, korupciju je teško otkriti i tu, kaže, nema metka koji se šalje na balističku analizu.

“Potrebno je pratiti tok novca da bi se došlo do krivičnog dela”, ukazao je Fabrici i dodao da zbog složenosti krivičnog dela i sudije i tužioci moraju da menjaju način razmišljanja u radu.

U tom cilju EU, kako je dodao, finansira obuku istražnih organa sa 3,2 miliona evra.

Izvor: RTS

PROČITAJTE JOŠ: 

Od 7000 predmeta pred Posebnim odeljenjima za suzbijanje korupcije samo 11 pravosnažno okončanih

 

Leave a Reply