MUP Odeljenje za suzbijanje korupcije: Za nekoliko meseci preko 100 krivičnih prijava i 83 uhapšenih

Objavljeno: 03.10.2018.

Piše: Katarina Stamatović

Odeljenje za  borbu protiv korupcije u okviru MUP-a, u saradnji sa četiri posebna odeljenja Viših javnih tužilaštava i drugih državnih organa u proteklih šest meseci podnelo je 50 krivičnih prijava za ukupno 111 krivičnih dela protiv 122 lica, od čega je prema 83 primenjena mera policijskog hapšenja, podaci su koje je CIK dobio od Ministarstva. Iz ovog Odeljenja ukazuju na to da je vidljiv veći broj osoba koje su priznale izvršenje krivičnih dela što je rezultiralo okončanjem predmeta bez ulaska u sudski postupak. Kada je reč o saradnji policije i tužilaštva u borbi protiv korupcije, specijalizacijom u obe institucije pospešena je međusobna komunikacija, radi se na proširenju kadrova, i, kako navode u MUP-u, u narednom periodu se očekuju još bolji rezultati prilikom primene novog Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije.

Centar za istraživanje korupcije je pre nekoliko nedelja u tekstu o radu posebnih odeljenja u okviru Višeg javnog tužilaštva koja se bave suzbijanjem korupcije, objavio podatke, tada dostupne i tada dostavljene od strane tri odeljenja Viših javnih tužilaštava (Beograd, Novi Sad i Niš – bez podataka za Kraljevo). Kako smo nastavili da se bavimo ovom temom, odnosno time koliko je efikasna primena novog Zakona u sferi rešavanja društvenog problema kao što je korupcija, pitali smo i Ministarstvo unutrašnjih poslova, koje ima posebno odeljenje za borbu protiv korupcije, o uspešnosti njihovog rada i kojim podacima trenutno raspolažu kada je reč o borbi protiv  korupcije.

Najviše krivičnih prijava za primanje i davanje mita

Prema poslednjim podacima koje je CIK dobio od MUP-a, u poslednjih šest meseci, podneto je 50 krivičnih prijava za ukupno 111 krivičnih dela protiv 122 lica, od čega je prema 83 primenjena mera policijskog hapšenja.

Najveći broj krivičnih prijava, i to 54, podneto je za krivična dela primanje i davanje mita. Nakon toga, 27 je krivičnih prijava za zloupotrebu položaja odgovornog lica i zloupotrebu službenog položaja, koje zajedno sa primanjem i davanje mita predstavljaju najznačajnija dela sa elementom korupcije.

Mimo ovih, krivične prijave podnete su i za krivična dela pronevera u obavljanju privredne delatnosti (4), krijumčarenje (10), pranje novca, zloupotrebe u vezi sa javnim nabavkama, kao i druga dela koja su u nadležnosti Odeljenja za borbu protiv korupcije (16).

Vidljiv veći broj osoba koje su priznale izvršenje krivičnih dela što je rezultiralo okončanjem predmeta bez ulaska u sudski postupak, međutim iz Ministarstva kažu da se ne može napraviti direktna paralela između blaže kaznene politika, koja se podrazumeva prilikom potpisivanja sporazuma, i povratnika u izvršenju krivičnih dela.

„Zaključenje sporazuma o priznanju krivice je institut koji u velikoj meri skraćuje celokupan krivični postupak, kao i troškove vođenja istog. Pored toga, zaključivanje ovakvih sporazuma sa izvršiocima blažih krivičnih dela daje mogućnost tužiocima da sa većim stepenom izvesnosti vode postupke za izvršioce težih krivičnih dela. Ovo je naročito istaknuto kod krivičnih dela primanja i davanja mita, gde se sa davaocem mita (blaže krivično delo) zaključuje sporazum o priznanju krivice, čime je automatski potvrđeno da je drugi izvršilac primio mito (teže krivično delo)“, objašnjavaju iz Odeljenja.

Problem kadrova biće rešen – Za šest meseci u Odeljenju povećan broj stručnih kadrova za trećinu

U prethodnom tekstu gde smo analizirali probleme sa kojima se suočavaju posebna odeljenja za suzbijanje korupcije u Tužilaštvu, CIK-ovi sagovornici skrenuli su pažnju na kadrovske probleme u tužilaštvu koji otežavaju uspešnu primenu Zakona. Sada iz MUP-a kažu da je, u njihovom slučaju u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova, problem kadrova delimično otklonjen i da će tek uslediti poboljšanja.

„Za prvih šest meseci rada Odeljenje za borbu protiv korupcije u MUP-u povećalo je broj svojih pripadnika za skoro trećinu i ovo je trend koji će se nastaviti u narednom periodu, s obzirom na to da to zahteva veliki obim posla. Takođe, u posebnim odeljenjima za suzbijanje korupcije pri Višim javnim tužilaštvima očekuje se popunjavanje sistematizovanih radnih mesta”, kažu iz MUP-a i dodaju da je odeljenje za borbu protiv korupcije u MUP-u  formirano kao posebna organizaciona jedinica, sa ukupno 100 policijskih službenika. Oni se nadaju da će problem nedostatka kadrova u narednom periodu biti rešen na opšte zadovoljstvo i tužilaca i policije.

„Što se tiče MUP-a, Odeljenje za borbu protiv korupcije trenutno u svom sastavu ima jednog policijskog službenika, forenzičnog računovođu, kao i dva policijska službenika koji imaju međunarodne sertifikate za istraživanje finansijskih prevara CFE, što u velikoj meri olakšava poslove i policijskim službenicima, ali i tužiocima, s obzirom na to da su ovi policijski službenici uključeni u najkompleksnije predmete Odeljenja”, ističu iz Ministarstva unutrašnjih poslova.

Posebno su naglasili da je kreiranje novog sistema rada po pitanju rešavanja krivičnih dela sa elementima korupcije, uvedenih ovim novim zakonskim odredbama, otklonjen najveći deo problema u saradnji policije i tužilaštva u borbi protiv korupcije. Sada policijski službenici Odeljenja za borbu protiv korupcije svakodnevno se konsultuju sa tužiocima o predmetima u kojima postupaju.

Govoreći o dokazivosti korupcije, iliti krivičnih dela sa elementima iste, u MUP-u su naveli neke od problema, kao što poteškoće sakupljanja dokaza uslovljenjih konstantnim i brzim razvojem tehnologija, koje zahtevaju gotovo istovremeno usavršavanje kako službenika, tako i generalno kapaciteta, kao i praćenje trendova. Takođe, nekada rad u vođenju postupka otežavaju i usporavaju formalni i jasno definisani postupci sakupljanja dokaza od strane državnih organa, a često se ispostavi da se krivične prijave zasnivaju na netačnim informacijama, pa to ili oteža rad ili ga obustavi.

MUP: Hapšenje u budućnosti neće biti samo vest, već statistički pregled rešenih slučajeva

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova povodom primene novog Zakona kažu da je Republika Srbija dobila dobar Zakon i da očekuju da će primena u budućnosti ostvariti još bolje rezultate.

“Bitno je da smo se suočili sa problemom i isti kroz adekvatnu primenu zakona pokušavamo da rešimo. Kao što imate priliku da vidite u poslednjih nekoliko meseci skoro da ne prodje dan, a da se ne objavi vest o nekom hapšenju izvršioca koruptivnih krivičnih dela, mi se nadamo da u budućnosti to više neće biti udarna vest već samo statistički pregled rešenih slučajeva, što bi značilo da je svest kod svih nas promenjena i da  smo dodatno pokrenuli borbu protiv korupcije”, navode iz MUP-a.

 

PROČITAJTE JOŠ:

Od 7000 predmeta pred Posebnim odeljenjima za suzbijanje korupcije samo 11 pravosnažno okončanih

 

Leave a Reply