Šabiću ističe mandat za dva dana, a novi Poverenik još nije izabran

Objavljeno: 20.12.2018.

Ako se do 22. decembra ne izabere novi Poverenik za informacije, država bi mogla da ostane bez te institucije i godinu dana. Poverenika Rodoljuba Šabića obeležio je veliki broj rešenih pritužbi građana, dva mandata na ovoj funkciji i tri promene Vlade.

Od skupštinskog Odbora za informisanje i kulturu, organizacije civilnog sektora, novinari, mediji i stručna javnost, još od novembra 2018. traže da se što pre pokrene izbor novog poverenika, kako bi se obezbedio fer i transparantan izbor za novog Poverenika.

Nevladine organizacije i stručna javnost smatraju da se za izbor novog Poverenika, mora obezbediti fer takmičenje u kome će se za izbor Poverenika naći adekvatne ličnosti koje imaju dovoljno stručnog znanja u oblasti zaštite podataka o ličnosti i pristupa informacijama od javnog značaja, koja poštuju profesonalne standarde, ne krše zakone Republike Srbije i osim toga da nisu ličnosti povezane sa političkim strankama.

Osim što mandat ističe za dva dana, a novi Poverenik nije izabran, još jedan od problema je i to što zakon ne dozvoljava da onaj kome je istekao mandat obavlja tu dužnost do izbora novog poverenika, a za sam izbor i nije propisan rok.

Poverenika za informacije od javnog značaja bira skupština na predlog Odbora za informisanje i kulturu. To mora biti osoba stručana u zaštiti i unapređenju ljudskih prava, sa završenim Pravnim fakultetom i mora imati najmanje deset godina radnog iskustva.

Zakon dopušta da poverenik dobije još jedan sedmogodišnji mandat.

Leave a Reply