Predstavljen rad “Kol centra” Advokatske komore Srbije

Objavljeno: 01.04.2019.

Protokolom koje su potpisale četiri institucije u oblasti pravosuđa, uveden je kol centar za postavljanje branioca po službenoj dužnosti pri Advokatskoj komori Srbije, kao jedna antikoruptivna mera za transparentan rad sudova i tužilaštva, izjavila je ministarka pravde Nela Kuburović na današnjoj prezentaciji rada ovog kol centra.

Cilj ovog kol centra je pre svega  omogućavanje transparentnog, pravičnog ali i strukturisanog procesa kada je reč o imenovanju branilaca po službenoj dužnosti.

Predstavljanjem rada kol centra, koji je otvoren 18. februara ove godine, ministarka pravde, Nela Kuburović objašnjava da su potpisivanju protokola pristupili zajedno sa Advokatskom komorom Srbije, Vrhovnim kasacionim sudom i Republičkim javnim tužiocem, ističući da se po prvi put potpisuje ovakva vrsta protokola.

Kuburović: “Nema privilegija za pojedince”

“Pojedinci su imali  privilegije prilikom određivanja branilaca po službenoj dužnosti, to mogu da kažem sa stanovištva Ministarstva pravde, jer smo bili nadležni za naplatu naknada za branioce po službenoj dužnosti, gde se moglo videti da se imena pojedinaca stalno ponavljaju”, objasnila  je ministarka pravde.

Predsednik Advokatske komore Srbije Viktor Gostiljac rekao je da do uspostavljanja kol centra, koji je počeo sa radnom 18. februara,  postojao netransparentan sistem , bez kontrole, što je uticalo da građani Srbije koji su se našli u krivičnom postupku , nisu imali adekvatnu odbranu.

Uz pomoć Kol centra, navode,  uspostavlja se sistem koji je u potpunosti transparentan, podložan svakoj vrsti kontrole na dnevnom, mesečnom, pa i  godišnjem nivou, u kojem svaka Komora, tužilac, sudija, advokat, može putem upita da izvrši proveru da li sistem funkcioniše.

“To je sistem koji u najvećoj meri eliminiše ljudski faktor, a kada je u najvećoj meri eliminisan ljudski faktor onda se suzbija i polje koje je bilo plodno tle za koruptivne radnje”, rekao je Gostiljac.

Samo od 18. februara do danas primljeno je preko Kol centra preko 2.500 poziva na teritoriji Srbije i preko 500 poziva na teritoriji Beograda.

Gostiljac: ”Neke od kolega pozvane po prvi put posle pet godina”

“Imamo vrlo pozitivne informacije i od strane naših kolega, od kojih mnogi kažu da su pozvani po prvi put posle pet godina”, navodi Gostiljac.i ističe da to samo govori o načinu na koji se do sada postupalo.

On navodi da je Pilot period poslužio tome da se vidi gde su zastoji i ne vidim i problemi, te da ne vidi nikakav problem da se oni otklone u budućnosti.

“Ono što vidim kao ozbiljan problem jeste da je bilo pokušaja da se obiđe sistem, očigledno je potrebno da prođe vreme, da se stvori navika, svest o značaju funkcionisanja ovog sistema, ali to je problem koji je nedopustiv i ne sme se ponavljati u budućnosti”,kazao  je Gostiljac.

Šef Misije OEBS-a u Srbiji Andrea Oricio , podržao je diskusije između komora, tužilaštava i policije, gde je misija sprovela procenu potreba u ovoj oblasti. Oricio je istakao je da je cilj ovog partnerstva da Srbija u potpunosti preuzme reformsku odgovornost i podstakne vladavinu prava.

Leave a Reply