Sporna javna nabavka: Ministarstvo rada odustalo od zakupa automobila

Objavljeno: 09.04.2019.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja obustavilo je javnu nabavku i odustalo od namere da za trogodišnji zakup 110 vozila plati 216 miliona dinara ili 180 bez uračunatog PDV-a.

Rok za dostavljanje ponuda, prema prvoj verziji iz nabavke, bio je do 10. aprila, ali je prošle nedelje produžen za još pet dana, da bi nakon teksta u Danasu Ministarstvo odlučilo da za sada odustane od tog posla. Deo novca koji je bio planiran za automobile biće usmeren u adaptaciju gerontološkog centra u Kikindi i za „Dom Trbunje“ iz Blaca, u kome su smeštene odrasle osobe sa posebnim potrebama.

U odluci o obustavi postupka ponovo se navode detalji iz javnog poziva, odnosno da je reč o usluzi iznajmljivanja vozila na 36 meseci i da je vrednost nabavke 180 miliona dinara bez PDV-a, iako je Ministarstvo, u demantiju na tekst u našim novinama, a kasnije i na svom sajtu, tvrdilo da je imalo nameru da za to izdvoji 60 miliona dinara. Naravno, ali na godišnjem nivou, dok nas zakup od tri godine, opet dovodi do iznosa navedenog u tekstu javnog poziva. Navodi se i da Ministarstvo nije odustalo od tog posla, već će on biti realizovan tokom 2019. godine.

Objašnjavajući zašto je tik pred istek roka za dostavljanje ponude obustavilo postupak, Ministarstvo navodi da prema članu 109 Zakona o javnim nabavkama naručilac to može da učini usled „objektivnih i dokazivih razloga koji se nisu mogli predvideti u vreme pokretanja postupka i koji onemogućavaju da se započeti postupak okonča“, prenosi list Danas.

Navodi se i šta to do kraja prošle nedelje nije bilo poznato Ministarstvu: dve ustanove socijalne zaštite, nakon donošenja programa raspodele budžetskih sredstava za ovu godinu, podnele su zahteve za adaptaciju i renoviranje, pa je odlučeno da se sredstva obezbede preusmeravanjem 71,4 miliona dinara sa pozicije namenjene za zakup imovine i opreme. „Navedeni razlozi predstavljaju objektivne i dokazive razloge, koji se nisu mogli predvideti u vreme donošenja odluke o pokretanju javne nabavke“, stoji u obrazloženju odluke o obustavi postupka.

U gerontološkom centru u Kikindi za dnevni list Danas potvrđuju da je zahtev za izgradnju dodatnog objekta i za adaptaciju dela novog doma poslat još prošle godine, kada se i inače šalju potrebe Ministarstvu. Na osnovu iznosa koji je opredeljen, pretpostavljaju da će se raditi adaptacija dok će na novi centar pričekati. U „Domu Trbunje“ novoizabrana direktorka Dragijana Tijanić (postavljena nakon što je prethodni rukovodilac smenjen zbog misterioznih smrti štićenika) nije pružila nijednu informaciju već je, kako tvrdi prema proceduri, uputila redakciju dnevnog lista Danas  ministarstvu na nadležnost.

Izvor: Danas

Leave a Reply