Način podrške

Žiro računi:

Broj dinarskog računa: 275001022861779448

Broj deviznog računa: 275001022861781970

Prijavi se za posmatrača izbora koji se održavaju 4. marta 2018. godine.

E-mail: organizacija.cpi@gmail.com

Telefon: 062/447-559