Način podrške

#DonirajCIK

Žiro računi:

Broj dinarskog računa: 275-0010228617794-48

Broj deviznog računa: 275-0010228617819-70

 

#DonirajCPI

Broj dinarskog računa CPI: 275-0020221312043-04

 

Prijavi se za posmatrača izbora koji se održavaju 4. marta 2018. godine.

E-mail: organizacija.cpi@gmail.com

Telefon: 062/447-559