Naš tim otvoren je za svaki vid saradnje sa građanima i zato pozivamo sve one koji znaju za primere mita ili korupcije da nam se jave, da zajedno istražimo te slučajeve. Poštovani građani ukoliko budete svedok neke koruptvne radnje javite nam, jer ćemo zajednički brže i efikasnije stati na put ovoj pošasti.

Korupcija u vašem okruženju

Dragi gradjani istraživači, ukoliko budete svedok neke koruptvne radnje, i to zabeležite fotografijom ili video snimkom, postaćete deo našeg istraživačkog tima, jer ćemo zajednički brže i efikasnije stati na put ovoj pošasti.
Jedno od osnovnih načela demokratskih pravnih sistema je da su pred zakonom jednaki. Stavljanjem pojedinca u privilegovani položaj i postavljanjem prepreka drugima u ostvarivanju njihovih prava, korupcija to načelo negira. Ona potkopava temelje sistema i narušava poverenje građana države.

Šta možeš da uradiš

Bilo da si žrtva ili svedok korupcije, imaš obavezu da nadležnom javnom tužilaštvu podneseš prijavu sa podacima o krivičnom delu, počiniocu i eventualnim dokazima.
Kada primi krivičnu prijavu, tužilac je dužan da proveri informacije preko policije, traži podatke od drugih državnih organa i obavi informativne razgovore sa građanima kako bi utvrdio činjenice i odlučio da li postoji osnov za pokretanje krivičnog postupka. U okviru borbe protiv korupcije, Vlada Srbije osnovala je Regionalnu antikorupcijsku mrežu, čiji je zadatak obrada i prosleđivanje prijava o potencijalnim slučajevima korupcije nadležnom javnom tužiocu. Mreža ima predstavništva u 26 gradova širom Srbije.

Kontaktirajte nas

[contact-form-7 404 "Not Found"]