MISIJA CIK-a:

Korupcija nikad nije bila obaveza – ANTHONY EDEN

Centar za istraživanje korupcije (CIK) neprofitna je nevladina organizacija koja se bavi istraživačkim novinarstvom, s posebnim akcentom na otkrivanje korupcije u svim segmentima savremenog društva.

CIK je osnovan krajem 2015. godine i čini ga grupa mladih novinara. Cilj nam je da budemo na strani građana Srbije i radimo na otkrivanju zloupotrebe moći i izdaje javnog interesa, ili jednostavnije rečeno, kako i na šta sve odlazi novac građana Srbije.

Istraživaćemo korupciju u politici, sudstvu, biznisu, zdravstvu, prosveti, policiji, urbanizmu i građevinarstvu, sindikatima, sportu i drugim oblastima. Svaki vid zloupotrebe koji otkrijemo stavićemo na uvid javnosti.

CIK se finansira iz donacija, iza nas ne stoji nijedna politička opcija u zemlji ili inostranstvu, niti uticaj krupnog kapitala. Nadamo se da će u budućnosti deo finansijskih uplata poticati od građana, koji budu prepoznali važnost našeg rada. Potpuno smo nezavisni u izboru tema koje radimo i glavni kriterijum nam je da su one od interesa za građanstvo, bilo na nacionalnom nivou ili su od značaja za lokalnu zajednicu.

Nastojaćemo da damo svoj doprinos razvoju istraživačkog novinarstva u Srbiji, poput kolega koji to uspešno rade u proteklih nekoliko godina. CIK je spreman za saradnju sa svim medijskim organizacijama u Srbiji. Tekstovi koje objavljujemo mogu da se preuzimaju bez dozvole, ali uz navođenje izvora informacija. Osim istraživačkih priča i kraćih članaka, na našem portalu mogu da se pročitaju i brojne vesti iz oblasti korupcije, kao i najvažnije dnevne vesti u zemlji.

Detaljnije o našoj organizaciji pogledajte u statutu.